PROTOKÓŁY


 
PROTOKÓŁY
Z SESJI RADY GMINY JEŻÓW
kadencja 2006-2010

N r     p r o t o k o ł u:

PROTOKÓŁ Nr I z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 27 listopada 2006r. (130kB) pdf
z
ałączniki: nr 1 (176kB) word , nr 2 (210kB) word , nr 3 (224kB) word , nr 4 (1344kB) pdf
                                                                                                                                                                    

PROTOKÓŁ Nr II z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 5 grudnia 2006r. (138kB) pdf
załączniki: od nr 1 do nr 42 (3459kB) pdf , nr 43 (237kB) word , nr 44 (536kB) word

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr III z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 grudnia 2006r. (102kB) pdf
załączniki: nr 1 (168kB) pdf , nr 2 (194kB) pdf , nr 3 (193kB) pdf , nr 7 (317kB) pdf , nr 10 (333kB) pdf , nr 13 (323kB) pdf , nr 14 (174kB) pdf , nr 17 (300kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr IV/07 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 23 lutego 2007r. (272kB) pdf
załączniki: od nr 1 do nr 5 (2880kB) pdf , nr 6,7 (1945kB) pdf , od nr 8 do nr 14 (2655kB) pdf , nr:16,17,21-23 (1312kB) pdf , od nr 8 do nr 14 (2655kB) pdf , Nr:26,27,31-33,36 (1312kB) pdf , od nr 37 do nr 50 (2629kB) pdf , nr:51,75,79,82,84,86 (1705kB) pdf

                                                                                                                                                                    

PROTOKÓŁ Nr V z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 27 marca 2007r. (202kB) pdf
załączniki: od nr 1 do nr 4 (1201kB) pdf , nr 5 (74kB) pdf , nr 6 (105kB) pdf , nr 7 (52kB) pdf , nr 8 (720kB) word , od nr 10 do nr 15 (1694kB) pdf , od nr 18 do nr 20 (578kB) pdf , od nr 23 do nr 25 (613kB) pdf , od nr 28 do nr 31 (770kB) pdf , od nr 33 do nr 40 (1581kB) pdf , od nr 42 do nr 45 (976kB) pdf , nr:47,49,50 (561kB) pdf , nr:52,54 (1233kB) pdf

                                                                                                                                                                    

PROTOKÓŁ Nr VI z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 26 kwietnia 2007r. (196kB) pdf
 załączniki nr: 1-4 (629kB) pdf , 8-12 (980kB) pdf , 17-19,22-24 (1290kB) pdf , 26-29, 31-34 (1098kB) pdf , 36-39 (742kB) pdf , 41-52 (1621kB) pdf , 53-60 (1114kB) pdf

                                                                                                                                                                    

   PROTOKÓŁ Nr VII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 14 czerwca 2007r. (219kB) pdf
załączniki: 1-5 (1367kB) pdf , 6 (96kB) pdf , 7 (1364kB) pdf , 8 (494kB) pdf , 9 (1218kB) pdf , 10 (658kB) pdf , 9 (1218kB) pdf , 10 (658kB) pdf , 11,13,14,15 (567kB) pdf , 18-20 (397kB) pdf , 23-25 (395kB) pdf , 28-30 (413kB) pdf , 32-35 (973kB) pdf , 37-39 (445kB) pdf , 41 (328kB) pdf , 42 (759kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr VIII/07 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 lipca 2007r. (172kB) pdf
załączniki: 1-3 (450kB) pdf , nr 4 (825kB) pdf , 9-11,14-16 (724kB) pdf , nr 5 (196kB) pdf , nr 6 (109kB) pdf , nr 7 (391kB) pdf , 19-22,24-26 (877kB) pdf , 28-31 (603kB) pdf , nr 33 (448kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr IX/07 z sesji rady Gminy Jeżów z dnia 14 sierpnia 2007r. (104kB) pdf
załączniki: 1,2,3,5,7 (736kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr X/07 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 13 września 2007r. (412kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XI/07 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 27 września 2007r. (156kB) pdf
załączniki nr: 1,2,3,10 (770kB) pdf , 13,16,19,22,25,28,30 (1148kB) pdf ,

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 30 października 2007r. (202kB) pdf
załączniki: nr: 1-3,9-11 (1120kB) pdf , 4 (38kB) word , 5 (35kB) word , 6 (32kB) word , 7, 8 (71kB) pdf , 8 (71kB) pdf , 44,45,57 (868kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XIII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 28 listopada 2007r. (234kB) pdf
załączniki nr: 1-3,6 (926kB) pdf , 5 (82kB) pdf , 6 (423kB) pdf , 7 (300kB) pdf , 8 (284kB) pdf , 9 (325kB) pdf 11-13,17-19 (735kB) pdf , 22-24,27-29 (721kB) pdf , 32-34,37-39 (759kB) pdf , 42-44,47-49,57,60,61 (1049kB) pdf , 59 (295kB) pdf

                                                                                                                                                                    

PROTOKÓŁ Nr XIV/07 z dnia 14 grudnia 2007r. (87kB) pdf
załączniki: 1, 2,3,5 (798kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XV/07 Rady Gminy Jeżów z dnia 28 grudnia 2007r. (69kB) pdf
załączniki: 1-5, 7 (1725kB) pdf , 9 (467kB) pdf , 10 (60kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XVI/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 13 lutego 2008r. (294kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XVII/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21 lutego 2008r. (139kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 7-10, 12, 13, 16-18 (1355kB) pdf , 4 (62kB) pdf , 5 (81kB) pdf , 6 (64kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XVIII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 19 marca 2008r. (145kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 9-11, 16-18 (2608kB) pdf , 4 (49kB) pdf , 5 (524kB) pdf , 8, 13 (353kB) pdf , 14 (353kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XIX z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 kwietnia 2008r. (141kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 8-10, 17,18, 21,22,25 (4838kB) pdf , 26, 27, 29. 30, 31, 33, 34, 35, 38, 39 (3204kB) pdf , 42, 43, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60 (3542kB) pdf , 57 (2299kB) pdf , pozostałe (180kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XX z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 12 czerwca 2008r. (155kB) pdf
załączniki nr: 1-3; 5; 16-18 (2215kB) pdf , 4 (43kB) pdf , 6 (37kB) word , 7 (52kB) pdf , 8 (247kB) pdf , 9 (261kB) pdf , 10 (355kB) pdf , 11 (1400kB) pdf , 13 (3729kB) pdf , 14 (2883kB) pdf ,   21-23, 26-28 (1902kB) pdf , 31-33, 36-38, 41 (2288kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XXI z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 8 lipca 2008r. (883kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XXII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 15 lipca 2008r. (126kB) pdf
załączniki: 1-3,9-11,14 (3544kB) pdf , 14 (3614kB) pdf , 4 (47kB) pdf , 5 (1149kB) pdf , 6 (4411kB) pdf , 15-18,19-21 (1647kB) pdf , 24-26,28,30,32,33 (2050kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXIII/07 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 12 sierpnia 2008r. (131kB) pdf
załączniki: zał.pdf (2299kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXIV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 23 września 2008r. (155kB) pdf
załączniki: 1-3,5,12 (3082kB) pdf , 13-15,18-21 (2643kB) pdf , 4 (55kB) pdf , 6 (76kB) pdf , 7 (3719kB) pdf , 8 (61kB) pdf , 9 (65kB) pdf , 32 (761kB) pdf , 33 (53kB) pdf , 24-26,28-30,34 (2454kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XXV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 28 pażdziernika 2008r. (146kB) pdf
załączniki: 1-3, 9, 14, 15 (2791kB) pdf , 4 (1087kB) pdf , 5 (1215kB) pdf , 6 (426kB) pdf , 7 (29kB) pdf , 8 (937kB) pdf , 11 (5280kB) pdf , 19, 22, 25 (1983kB) pdf , 30 (798kB) pdf

                                                                                                                                                                   

PROTOKÓŁ Nr XXVI z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 14 listopada 2007r. (175kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 10, 11, 14 (2534kB) pdf , 4 (387kB) pdf , 5 (795kB) pdf , 6 (363kB) pdf , 7 (334kB) pdf , 7 (403kB) pdf , 8 (128kB) pdf , 9 (373kB) pdf , 17, 20, 23, 26 (2372kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XXVII/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 16 grudnia 2008r. (123kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 8, 9, 10, 19 (2022kB) pdf , 5 (59kB) pdf , 6 (70kB) pdf , 20, 23, 24, 28, 29 (1617kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXVIII/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2008r. (85kB) pdf
załączniki nr:  1-3, 4, 7, 8, 10 (3319kB) pdf , 11 (96kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXIX/09 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 30 stycznia 2009r. (119kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 13, 17, 18, 19 (2123kB) pdf , 4 (35kB) pdf , 5 (868kB) pdf , 6 (1061kB) pdf , 7 (78kB) pdf , 8 (77kB) pdf , 9 (50kB) pdf , 10 (37kB) pdf , 11 (97kB) pdf , 15 (1148kB) pdf , 16 (733kB) pdf

                                                                                                                                                                

PROTOKÓŁ Nr XXX z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2009r. (97kB) pdf
załączniki nr: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 13, 14 (2356kB) pdf 4 (34kB) pdf , 5 (68kB) pdf , 6 (57kB) pdf , 7 (78kB) pdf , 15, 18 - 25, 28 - 30, 33,34 (3327kB) pdf
  

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXXI z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 20 marca 2009r. (135kB) pdf
załączniki nr: 1-3,14-16, 20,23,24 (2741kB) pdf , 4 (62kB) pdf , 5 (58kB) pdf , 6,7 (681kB) pdf . 8 (45kB) pdf , 9 (87kB) pdf , 10 (69kB) pdf , 11 (2124kB) pdf 25,28,29,30,31 (1180kB) pdf
   

                                                                                                                                                                              

PROTOKÓŁ Nr XXXII/09 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 23 kwietnia 2009r. (132kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 7, 8 (350kB) pdf , 9, 10, 16, 19, 22, 25, 28 (1028kB) pdf
                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/09 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 21 maja 2009r. (123kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 10-12, 15-17 (323kB) pdf , 4 (32kB) word , 6 (45kB) pdf , 7 (330kB) pdf , 8 (467kB) pdf , 18, 21-25, 28-30, 33-35 (329kB) pdf

                                                                                                                                                                  

PROTOKÓŁ Nr XXXIV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 10 czerwca 2009r. (75kB) pdf
załączniki nr : 1,2,5 (718kB) pdf

                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXXV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 czerwca 2009r. (96kB) pdf
załączniki nr : 1-3, 12, 13, 14, 16 (3510kB) pdf , 4 (56kB) pdf , 6 (713kB) pdf , 7 (583kB) pdf , 8 (651kB) pdf , 9 (1594kB) pdf , 10 (5056kB) pdf , 11 (2197kB) pdf , 19 (2860kB) pdf
                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXXVI/09 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 23 września 2009r. (136kB) pdf
załączniki: 1,2,3,12,13,16,17,20,21,23,26,27,28 (4228kB) pdf , 4 (1180kB) pdf , 6 (1121kB) pdf , 8 (63kB) pdf , 10 (692kB) pdf , 11 (453kB) pdf
                                                                                                                                                                 

PROTOKÓŁ Nr XXXVII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 października 2009r. (122kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 15, 18, 21 (2739kB) pdf , 4 (52kB) pdf , 5 (768kB) pdf , 7 (2063kB) pdf , 8 (1088kB) pdf , 9 (58kB) pdf , PROTOKÓŁ Nr XXXV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 czerwca 2009r. (96kB) pdf , 9 (75kB) pdf , 10 (88kB) pdf , 11 (756kB) pdf , 12 (39kB) pdf , 13 (1010kB) pdf
                                                                                                                                                                      

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 25 listopada 2009r. (118kB) pdf
załączniki nr: 1-2, 9, 12, 15, 18, 21 (5131kB) pdf , 4 (52kB) pdf , 5 (744kB) pdf , 6 (437kB) pdf
                                                                                                                                                                      

PROTOKÓŁ Nr XXXIX/07 z dnia 4 grudnia 2009r. (76kB) pdf

                                                                                                                                                                     

PROTOKÓŁ Nr XL/09 Rady Gminy Jeżów z dnia 14 grudnia 2009r. (117kB) pdf
załączniki nr: 1-3 (1017kB) pdf , 4 (38kB) pdf , 5 (615kB) pdf
                                                                                                                                                                     

PROTOKÓŁ Nr XLI/09 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 30 grudnia 2009r. (84kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 12 (1636kB) pdf , 4 (2013kB) pdf
                                                                                                                                                                     

PROTOKÓŁ Nr XLII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 28 stycznia 2010r (116kB) pdf
załączniki nr: 1-4,21,22 (2085kB) pdf , 4 (38kB) pdf , 5 (54kB) pdf , 7 (1594kB) pdf , 8 (53kB) pdf , 9 (92kB) pdf , 10 (68kB) pdf , 11 (40kB) pdf , 12 (59kB) pdf , 15 (842kB) pdf , 15 (1182kB) pdf , 16 (286kB) pdf , 17 (600kB) pdf , 18 (307kB) pdf , 27 (335kB) pdf

                                                                                                                                                                       
PROTOKÓŁ Nr XLIII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 5 marca 2010r. (130kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 18, 21, 24, 25, 26 (4139kB) pdf , 4 (39kB) pdf , 5 (39kB) pdf , 6 (840kB) pdf , 7 (813kB) pdf , 8 (813kB) pdf , 9 (50kB) pdf , 10 (47kB) pdf

                                                                                                                                                                       

PROTOKÓŁ Nr XLIV z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 kwietnia 2009r. (117kB) pdf |
załączniki nr: 1-3, 6,13,16,18 (2006kB) pdf , 4 (32kB) pdf . 6 (2566kB) pdf , 7 (2273kB) pdf , 8 (72kB) pdf
                                                                                                                                                                      

PROTOKÓŁ Nr XLV/10 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 29 kwietnia 2010r (156kB) pdf
załączniki nr: 1-3,14,17,21,24 (3754kB) pdf , 4 (39kB) pdf , 5 (990kB) pdf , 6 (631kB) pdf , 6-10, 27,30,33.35,36,39,42 (3943kB) pdf
                                                                                                                                                                       

PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 27 maja 2010r (65kB) pdf
załączniki nr: 1-3 (1733kB) pdf , 4 (36kB) pdf , 5 (100kB) pdf
                                                                                                                                                                      

PROTOKÓŁ Nr XLVII/10 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 14 lipca 2010r (123kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 12-14, 18-20, 23 (2811kB) pdf 5 (306kB) pdf , 4 (47kB) pdf , 6 (3399kB) pdf , 7 (3052kB) pdf , organizacja (730kB) pdf , 8 (1356kB) pdf , organizacja (659kB) pdf , 9, 24-26, 29-31 (1597kB) pdf

                                                                                                                                                                     

PROTOKÓŁ Nr XLVIII/10 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 18 sierpnia 2010r. (138kB) pdf
załączniki nr: 1-5, 24,26 (3659kB) pdf

                                                                                                                                                                    

PROTOKÓŁ Nr XLIX z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 20 września 2010r. (140kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 12-14, 17-19 (2368kB) pdf , 22-24, 27-29, 32,33 (1926kB) pdf , 4 (49kB) pdf , 6 (1151kB) pdf , 9 (54kB) pdf , 10, 7,8 (670kB) pdf

___________________________________________________________________________________

PROTOKÓŁ Nr L z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 11 pażdziernika 2010r. (78kB) pdf
załączniki nr: 1 i 2 (522kB) pdf
                                                                                                                            

PROTOKÓŁ Nr LI/10 z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 18 pażdziernika 2010r. (109kB) pdf

załączniki nr 1-3,7,8,10 (2528kB) pdf , 4 (38kB) pdf , 5 (1353kB) pdf , 6 (1554kB) pdf , 10,12,15-17, 20-23 (2775kB) pdf , 31, 32, 37, 38, 39, 41 (2316kB) pdf

                                                                                                                            

PROTOKÓŁ Nr LII z sesji Rady Gminy Jeżów z dnia 10 listopada 2010r. (106kB) pdf
załączniki nr: 1-3, 7-9, 12, 13, 15, 17 (2786kB) pdf , 19 (50kB) pdf , 20 (50kB) pdf , 21 (41kB) pdf , 22 (75kB) pdf , 23 (114kB) pdf


                                                                                    

Z treścią uchwał podjętych na sesjach Rady Gminy można zapoznać się po przejściu na stronę Uchwały Rady.

Z treścią projektów uchwał zawartych w proponowanych porządkach obrad można zapoznać się po przejściu na stronę AKTUALNOŚCI.

 

 


 _____________
Biuro Rady Gminy:
ul. Kwiatowa nr 1, 95 - 047 Jeżów
pokój numer 19, tel. 046 875 53 -71 wewn.32.
Czynne:
poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz - inspektor (21 grudnia 2006)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (21 grudnia 2006, 13:44:28)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (30 listopada 2010, 15:22:08)
Zmieniono: dodano załączniki do protokołu nr LII/10

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7877