Protokoły z posiedzeń Komisji

  PROTOKOŁY
Z POSIEDZEŃ KOMISJI RADY GMINY JEŻÓW

_____________________________________________________________


Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
Dokumenty, udostępnia pracownik ds. obsługi Rady  w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy w Jeżowie (Biuro Rady Gminy - pokój numer 19) tel. 0-46/875-53-71, wewn.32.

                                                                                                                      

K O M I S J A    R E W I Z Y J N A:

 

Numer protokołu - z dnia

                                                                                                                 

1/02   - 12 grudnia 2002r. - zobacz (2517kB) word

2/03  - 7 i 12 marca 2003r.- zobacz str. 1-9 (3923kB) word , zobacz str. 10-15 (2850kB) word ; załączniki :  str. 1-7 (3817kB) plik str. 8-16 (3196kB) word

3/03  - 26 czerwca 2003r - zobacz (3194kB) word

4/03  - 17 września 2003r. - zobacz (2407kB) word

5/03  - 19 listopada 2003r. - zobacz (3355kB) word , zobacz (2613kB) word

6/03  - 19 grudnia 2003r. - zobacz (3931kB) word , załączniki zobacz (2171kB) word

7/04  - 4 lutego 2004r.- zobacz (1385kB) word , załączniki: nr1 zobacz (297kB) word , nr2{plik13a}

8/04  - 16 marca 2004r. - zobacz (3914kB) word

9/04  - 23 marca 2004r.- zobacz (2781kB) word , załączniki: nr 1 zobacz (82kB) word , nr 2 zobacz (517kB) word , nr 3 zobacz (349kB) word

10/04 - 23 czerwca 2004r. - zobacz (1734kB) word

11/04 - 8 września 2004r. - zobacz (904kB) word zobacz (660kB) word

12/04 - 24 listopada 2004r.- zobacz (1260kB) word , załączniki - zobacz (526kB) word

14/05 - 9 marca 2005. - zobacz (4140kB) plik

15/05 - 18 kwietnia 2005r. - zobacz (4899kB) word

16/05 - 22 czerwca 2005r. - zobacz (2159kB) word

17/05 - 14 września 2005r. - zobacz (4298kB) word

18/05 - 23 listopada 2005r. - zobacz (1996kB) word , załączniki (715kB) word

19/05 - 20 grudnia 2005r. - zobacz (1094kB) pdf

PROTOKÓŁ ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Rewizyjnej    - 17 luty 2006r.

21/05 - 24 marca 2006r. - zobacz (1180kB) pdf ; załączniki: nr 1 (77kB) pdf , nr 2 (164kB) pdf , nr 3 (138kB) pdf
                                                                                                                                
22/06 (771kB) pdf  - 23 maja 2006r.
                                                                                                                               
PROTOKÓŁ Nr 23/06 (1794kB) word - 20 września 2006r.; załączniki: nr 1 (143kB) word , nr 2 (428kB) word
                                                                                                                                
PROTOKÓŁ Nr 24/06 (663kB) word  - 23 października 2006r.; załączniki: nr 1 (138kB) word , nr 2 (811kB) pdf

                                                     

K O M I S J A

O ŚW I A T Y,    K U L T U R Y    I    S P R A W    S P O Ł E C Z N Y C H:

Numer protokołu - z dnia 

                                                                                                                                                            

1/02  -26 listopada 2002r. - zobacz (3151kB) word

2/02  - 17 grudnia 2002r. - zobacz (939kB) word
                                                                                                                            
3/03  - 18 luty 2003r. - zobacz (3920kB) word
                                                                                                                            
4/03  - 14 kwietnia 2003r. - zobacz (3225kB) word
                                                                                                                            
5/03  - 2 czerwca 2003r. - zobacz (4556kB) word
                                                                                                                            
6/03  - 26 czerwca 2003r. - zobacz (2393kB) word

7/03  - 28 sierpnia 2003r. - zobacz (4756kB) word , zobacz (795kB) word
                                                                                                                            
8/03  - 5 listopada 2003r. - zobacz (1892kB) word
                                                                                                                            
9/03 - 3 grudnia 2003r. - zobacz (2611kB) word
                                                                                                                            
10/04 - 19 lutego 2004r. - zobacz (1179kB) word
                                                                                                                           
11/04 - 1 kwietnia 2004r. - zobacz (2963kB) word
                                                                                                                           
12/04 - 15 czerwca 2004r.- zobacz (4840kB) word , zobacz (3031kB) word
                                                                                                                            
13/04 - 13 września 2004r. - zobacz (4516kB) word , zobacz (443kB) word
                                                                                                                             
14/04 - 29 października 2004r. - zobacz (3893kB) word , zobacz (1036kB) word
                                                                                                                           
15/04 - 25 listopada 2004r. - zobacz (4411kB) word , zobacz (982kB) word
                                                                                                                           
16/05 - 9 luty 2005r. - zobacz (4637kB) word , zobacz (297kB) word
                                                                                                                            
17/05 - 11 marca 2005r. - zobacz (4525kB) word
                                                                                                                           
18/05 - 20 kwietnia 2005r. - zobacz (3520kB) word
                                                                                                                           
19/05 - 23 czerwca 2005r. - zobacz (4432kB) word
                                                                                                                           
20/05 - 13 września 2005r. - zobacz (834kB) word
                                                                                                                            
21/05 - 24 listopada 2005r. - {b1}
                                                                                                                           
22/05 - 20 grudnia 2005r. - zobacz (2761kB) zip : załączniki: nr 1 (348kB) zip , nr 2 (794kB) zip , nr 3 (551kB) zip , nr: 4, 6-8 (174kB) zip , nr 5 (451kB) zip
                                                                                                                             
 23/06 - 15 luty 2006r. - zobacz (1562kB) pdf ; załączniki: nr 1 (93kB) word , nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11 (78kB) word , nr 12 (143kB) word , nr 13 (94kB) word , nr 14 (93kB) word
                                                                                                                             
  24/06 (902kB) pdf - 11 kwietnia 2006r.;
                                                                                                                             
PROTOKÓŁ Nr 25/06 (640kB) word  - 24 maja 2006r.; załączniki: nr 1 (131kB) pdf , nr 2, nr 3 (413kB) pdf . nr 4 (105kB) word , nr 5 (169kB) word , nr 6 (395kB) word , nr 7
                                                                                                                             
PROTOKÓŁ Nr 26/06 (78kB) pdf  - 12 czerwca 2006r.; załaczniki: nr 1 i 3 (207kB) word , nr 3 (251kB) word
                                                                                                                              
PROTOKÓŁ Nr 27/06 (80kB) pdf   -  21 września 2006r.; załączniki: nr 1 (157kB) word , nr 2, nr 3 (59kB) pdf , nr 9 (181kB) word
                                                                                                                             
PROTOKÓŁ Nr 28/06 (61kB) pdf - 23 pażdziernika 2006r.

                                                                                
                                                                                                                             
 
K O M I S J A    B U D Ż E T U    I    F I N A N S Ó W,

R O L N I C T W A    I    R O Z W O J U    G O S P O D A R C Z E G O

 

Numer protokołu - z dnia

                                                                                                                                                            

1/02  - 27 listopada 2002r. - zobacz (3757kB) zip

2/02  - 19 grudnia 2002r. - zobacz (3163kB) zip

3/03  - 13 luty 2003r. - zobacz (4352kB) zip

4/03  - 14 kwietnia 2003r. - zobacz (3144kB) zip

5/03  - 11 czerwca 2003r. - zobacz (701kB) zip

6/03  - 23 czerwca 2003r. - zobacz (2215kB) zip

7/03  - 25 sierpnia 2003r. - zobacz (4878kB) zip

8/03 - 14 pażdziernika 2003r. - zobacz (4185kB) zip

9/03 - 2 grudnia 2003r. - zobacz (3381kB) zip
                                                                                                                                
10/04 - 19 lutego 2004r. - zobacz (4629kB) zip
                                                                                                                                
11/04 - 1 kwietnia 2004r. - zobacz (2761kB) zip
                                                                                                                                
21/05 - 14 września 2005r. - zobacz (1314kB) pdf ; załączniki: nr 1 (116kB) pdf , nr 3 (240kB) pdf , nr 4 (134kB) pdf , nr 5 (229kB) pdf , nr 21 (1132kB) pdf , nr 22 (2127kB) pdf
                                                                                                                                
22/05 - 24 listopada 2005r. - zobacz (2158kB) pdf ; załączniki (478kB) pdf
                                                                                                                                
23/05 - 20 grudnia 2005r.- zobacz (3228kB) pdf , załączniki: nr 1 (129kB) pdf , nr 2 (1064kB) pdf , nr 3 (95kB) pdf , nr 4 (108kB) pdf , nr 5 (181kB) pdf , nr 6,8 (27kB) pdf , nr 7 (339kB) pdf
                                                                                                                                
bez nr - 17 luty 2006r. - zobacz (1782kB) pdf ; załączniki: nr 1 (198kB) pdf , 2-11 (124kB) pdf
                                                                                                                               
25/06 - 11 kwietnia 2006r. - zobacz (762kB) pdf ; załączniki: nr 1 (101kB) word , nr 3 (128kB) word , nr:2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (128kB) word , nr 11 (123kB) word
                                                                                                                                
26/06 (1602kB) pdf      - 23 maja 2006r.
                                                                                                                                
PROTOKÓŁ Nr 27/07 (118kB) pdf -  12 czerwca 2006r.; załaczniki:  nr 1 i 3 (195kB) word , nr 2
                                                                                                                               
PROTOKÓŁ Nr 28/06 (90kB) pdf  -  20 września 2006r.
                                                                                                                              
PROTOKÓŁ Nr 29/06 (83kB) pdf   - 23 pażdziernika 2006r.
                                                                                                                              
Z treścią projektów uchwał,  stanowiących załączniki do protokołów można zapoznać się po przejściu na stronę>>> PRAWO LOKALNE >>> zobacz>>>>.


Z treścią uchwał, stanowiących załączniki do protokołów można zapoznać sie po przejściu na stronę>>> PRAWO LOKALNE>>> zobacz>>>>


 

metryczka


Wytworzył: Maria Łyszkowicz (1 sierpnia 2005)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (1 sierpnia 2005, 15:13:25)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (31 maja 2007, 14:14:04)
Zmieniono: zmiana czcionki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5091