Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4961)

Data: 2020-07-06 12:20:53
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji RG Jeżów: 8/2020


Data: 2020-07-06 09:54:55
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych: 9/2020


Data: 2020-07-06 09:06:55
Autor: Krzysztof Juraś

Kadencja 2018 - 2023

dodano wyniki głosowań: Sesja XVII


Data: 2020-06-26 08:31:58
Autor: Krzysztof Juraś

Porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy Jeżów

dodano załącznik do uchwały


Data: 2020-06-23 14:47:19
Autor: Krzysztof Juraś

TRANSMISJE OBRAD SESJI RADY GMINY

aktualizacja treści


Data: 2020-06-23 14:30:33
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: 4/2020


Data: 2020-06-23 08:50:10
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-06-23 08:34:17
Autor: Krzysztof Juraś

Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy Jeżów (2018-2023)

dodano protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej: 10/2020


Data: 2020-06-19 12:04:15
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-06-18 12:46:32
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-06-18 12:46:06
Autor: Krzysztof Juraś

Budżet na rok 2019

dodano Informację z wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2019 rok


Data: 2020-06-16 10:19:55
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-06-16 10:04:03
Autor: Krzysztof Juraś

Budżet na rok 2019

dodano Uchwałę Nr III/129/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 czerwca 2020 r.


Data: 2020-06-15 08:59:28
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-06-05 14:41:06
Autor: Halina Swaczyna

Data: 2020-06-04 14:20:43
Autor: Krzysztof Juraś

Sprawozdania finansowe

dodano sprawozdania finansowe za 2019 r.


Data: 2020-06-04 13:04:14
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-05-28 10:55:44
Autor: Halina Swaczyna

Budżet na rok 2019

dodano Uchwałę RIO Nr III/99/2020


Data: 2020-05-21 08:43:45
Autor: Krzysztof Juraś

Data: 2020-05-18 14:45:04
Autor: Halina Swaczyna
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 4961)