Strona główna

Strona główna

Urząd Gminy w Jeżowie

ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów

tel. 46 875-56-17 
tel. 46 875-53-71
tel. 46 875-54-96
fax 46 875-53- 69
e-mail: jezow@jezow.pl
www.jezow.pl

NIP: 833-13-58-171
REGON: 000540707


Rachunki bankowe:
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu O/Jeżów

  1. nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010 – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, opłaty za najem, dzierżawę i użytkowanie wieczyste nieruchomości, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty eksploatacyjnej
  2. nr 20 9288 1082 3911 3191 2000 0030 – wadia przetargowe, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, opłaty za udostępnianie danych osobowych
  3. nr 81 9288 1082 3911 3191 2000 0290 – należności z tytułu mandatów

Godziny pracy Urzędu Gminy: poniedziałek - piątek - 7:30 - 15:30


GMINA JEŻÓW 

NIP: 833-11-09-686
REGON: 750148265
 

„Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Żuchowski. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iodo@spotcase.pl.

Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw.

Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych UODO nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np.: przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji”.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (14 kwietnia 2021, 14:00:51)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 242793