UCHWAŁA Nr XIII/84/04 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 26 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r.

  UCHWAŁA NR XIII/84/03

RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 26 lutego 2004r.
 
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r.


 
„Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9,  art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 49, 109, art. 110, art.112, art.117, art. 118, art. 124, art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1999 Nr 49 poz. 485, Nr 38 poz.360, Nr 70 poz. 778, Nr 110 poz.1255, Dz. U. z 2000r. Nr 6 poz.69, Nr12 poz. 136, Nr 48 poz. 550, Nr 95 poz.1041, Nr 119 poz.1251, Nr 122 poz.1315 Nr 122 poz.1315, Dz.U.2001r. Nr 45 poz. 497, Nr 46 poz. 499, Nr 125 poz.1368, Nr 98 poz.1070, Nr 100 poz.1082, Nr 102 poz.1116, Nr 145 poz.1623, Dz. U. 2002r. Nr 41 poz.365, Nr 41 poz.363, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 156 poz.1300, Nr 200 poz.1685, Nr 213 poz.1802, Nr 214 poz.1806, Nr 216 poz.1824)” Rada Gminy w Jeżowie uchwala, co następuje:
 
     §1. Uchwala się dochody budżetu gminy w wysokości. (zał. Nr 1).
     §2. Uchwala się wydatki budżetu gminy w wysokości. (zał. Nr 2).
     §3. Prognoza długu gminy (zał. Nr 3).
     §4. Wysokość nakładów inwestycyjnych na rok 2004r. ustala się w wysokości 1 027 853,00zł (zał. Nr 4).
   §5. Uchwala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu   administracji rządowej zleconych gminie ustawami w kwocie 323 211,00zł oraz plan finansowy dochodów administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie 3 750,00zł (zał. Nr 5).
   §6. Ustala się plan dochodów i wydatków za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu w kwocie 88 583,00zł (zał. Nr6).
   §7. Ustala się plan przychodów i wydatków funduszy celowych (zał. Nr 7).
   §8. Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych (zał. Nr 8 i 9).
   §9. Uchwala się plan dotacji dla podmiotów publicznych (zał. Nr 10).
   §10. Uchwala się rezerwę ogólną 15 000,00zł.
  §11. Przypadające do spłaty w 2004r. raty kredytów i pożyczek w wysokości 450 396,00zł zostaną pokryte z dochodów własnych gminy.
  §12. Ustala się:
1)       dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w wysokości 39 000,00zł,
2)       wydatki związane z realizacją zadań zawartych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 37 000,00zł
  §13. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągnięcia pożyczek i kredytów  krótkoterminowych w ciągu roku do kwoty 800 000.00zł.
  §14. Niezależnie od upoważnienia wynikającego z &14 niniejszej uchwały upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania oraz spłat zobowiązań do wysokości 1 200 000.00zł.
  §15. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w          ramach działu między rozdziałami i paragrafami.
 §16. Wykonanie uchwały budżetowej powierza się Wójtowi Gminy.
        Zobowiązuje się Wójta Gminy do:
-        przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia 2004r. (zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej),
-       przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rocznych w szczegółowości zgodnej z uchwałą budżetową do 31 marca 2005r.
  §17. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa          Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.


 
 PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JEŻÓW


/-/ Krzysztof Orłowski

 

Załączniki do Uchwały Nr XIII/84/04 Rady Gminy Jeżów z dnia 26 lutego 2004r. (2456kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Wytworzył: Przewodniczący Rady Gminy Jeżów (26 lutego 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (12 maja 2005, 11:06:16)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (2 sierpnia 2018, 08:38:31)
Zmieniono: przeniesiono do folderu nadrzędnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3896

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij