komisje - wyciąg ze Statutu Gminy Jeżów

Komisje Rady

§20. 1. Rada powołuje następujące stałe komisje:
1) Rewizyjną,
2) Budżetu i Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
3) Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
2. Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.
3. Składy osobowe Komisji określa Rada odrębnymi uchwałami.
4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

§74. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

§75. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.

§76. 1.
Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia, które zwołuje i którym przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy lub w razie nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady, najstarszy wiekiem Radny.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
4. Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady mogą zwołać posiedzenie komisji i nakazać złożenie Radzie sprawozdania.

§77. Pracami komisji kieruje Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego Komisji, wybrany przez członków danej komisji.

§78. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2.Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu.
3.Posiedzenia komisji są jawne, osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w nich bez prawa głosu.
4.Osoby wymienione w ust. 3 mogą zabrać głos za zgodą Przewodniczącego Komisji.
5.Radni spoza komisji mogą zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§79. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przepis ust 1 stosuje się odpowiednio do doraźnych komisji zespołów powołanych przez Radę.

§80. 1. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2. Opinie i wnioski przyjęte przez Komisje przekazuje się Przewodniczącemu Rady, który następnie przekazuje Wójtowi.
3. Wójt zobowiązany jest w terminie 14 dni odnieść się na piśmie do otrzymanych opinii i wniosków.

Wytworzył: RG (17 listopada 2004)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (17 listopada 2004, 11:43:27)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Juraś (24 stycznia 2013, 13:45:49)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5941

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij