WYBORY ŁAWNIKÓW

INFORMACJA
dotycząca wyboru ławników

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 nr 98, poz.1070 z późn. zm.) podjęte zostały czynności niezbędne dla dokonania wyboru ławników na kolejną 4-letnią kadencję, określone kalendarzem zawartym w tej ustawie.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy
na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, której rada dokonuje wyboru ławników.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz inne organizacje zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej dwudziestu pięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r.

Zgłoszenie kandydata na ławnika na Karcie Zgłoszeniowej (można uzyskać w biurze obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Jeżowie oraz na stronie internetowej gminy Jeżów – www.bip.jezow.pl <<<WYBORY>>> Wybory ławników>> ) składa się w biurze obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa nr 1, I piętro – pokój nr 19, do której załącza się:

- informację z Krajowego Rejestru Karnego;
- oświadczenie kandydata, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
- 3 fotografie o wymogach stosowanych do dowodów osobistych
(koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie poprzedzające wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika).


Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłynęły po upływie terminu pozostawione będą bez biegu.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, 90-928 ŁÓDŻ, ul. Al. Kościuszki 107/109, tel.0 42 664 40 732.

Plik do pobrania - KARTA ZGŁOSZENIA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO

dodatkowe informacje  - zobacz>>
Wytworzył: Maria Łyszkowicz (11 czerwca 2007)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (11 czerwca 2007, 08:21:42)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (11 czerwca 2007, 10:14:05)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2221

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij