Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaz lokalu mieszk.

              Jeżów, dnia 10.02.2006r.

 

Znak: GG.7094-51)8)06

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY JEŻÓW

ogłasza

pierwszy  przetarg ustny ograniczony na sprzedaż następującego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny opis lokalu

Pow. użytk i udział we współwłasności

Cena wywoł. lokalu zł netto

Wadium

Postąpienie

Przezn. w planie

zagospodarowania

Jeżów

KW 10658

KW 19395

samodzielny lokal mieszkalny Nr 5 na I piętrze budynku Domu Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy  Wojska Polskiego 6

pow. użytkowa 37,85 m²    wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 014 w piwnicy o pow. 4,00 m²

 ( brak najemcy).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4185)54775 części. Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 4185)81416 części.

      23420,00

netto

  1200,00

 

240,00

Oznaczona symbolem 124MS jako tereny zabudowy mieszkan. o średniej intensywności wielorodzinnej wraz z zielenią towarzyszącą i niezbędnymi dojściami, dojazdami i parkingami oraz symbolem 126ZP jako teren  zieleni komponowanej – park.

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzezinach znak: III.443)10)2005 z dnia 12.07.2005r.

 

Wyboru formy przetargu dokonano w odniesieniu do przepisów art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( jednolity tekst Dz.U.Nr 118 z 2003r. poz.1112 z późn.zm.), który daje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim prawo do lokalu mieszkalnego na terenie gminy, w której położona jest szkoła, a obowiązek realizacji tego prawa należy do dyrektora szkoły  i organu prowadzącego szkołę. W związku z tym, że przepisy Karty Nauczyciela nakładają na organ prowadzący obowiązek zapewnienia mieszkania pracującym na terenie gminy nauczycielom dokonano wyboru formy przetargu ograniczonego dla nauczycieli zatrudnionych na czas nieokreślony w placówkach oświatowych na terenie gminy Jeżów , a ponadto nie posiadających własnego lokalu bądź budynku mieszkalnego.

 

Osoby zainteresowane spełniające powyższe warunki winny dokonać pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

1.       Zaświadczenie zakładu pracy określające, że jest nauczycielem placówki oświatowej w Jeżowie, a stosunek pracy nawiązany został na czas nieokreślony.

2.       Oświadczenie o stanie posiadania własnego lokalu, bądź budynku mieszkalnego.

3.       Dowód wpłaty wadium.

Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność należy złożyć w zamkniętych kopertach w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Jeżowie w terminie do dnia 09 marca 2006r.

 

Warunkiem zakwalifikowania do przetargu jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność oraz wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 03 marca 2006r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 09 marca 2006r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.

 

Komisja przetargowa sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i zakwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie w dniu

10 marca 2006r.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 14 marca 2006r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia lokalu, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.

 

Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.

 

Przedmiot przetargu jest znany.

Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociąg wiejski, droga o nawierzchni twardej.

 

Granice działek nie będą wznawiane geodezyjnie.    


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 lutego 2006)
Opublikował: Halina Swaczyna (14 lutego 2006, 11:18:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1582

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij