Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn.19.12.2005r.

Znak: GG.7094-51)7)05                                                       Jeżów, dnia 19.12.2005r.

 

 

W Y K A Z

 

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

 

 

                Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603- jednolity tekst)

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że posiada do sprzedaży następujące lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Jeżów przeznaczone na cele mieszkaniowe:

 

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis lokalu

Powierzchnia użytk i udział  we współwłasności

Nr księgi wieczystej

Cena lokalu

zł netto

Cena lok.  po zastos. Bonifikaty30% w przypad. zbycia na rzecz najemcy w terminie do dnia 30.09. 2006r.

zł netto

Dodatk. Bonif.10%udziel. z budżetu Gminy osobom uprawnionym na pod.Uchw

R.G.Nr

XXIX)177)05 z dn. 30.09.05r.

Dom Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 6

 

1.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 na parterze budynku

pow. użytkowej 70,18 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 09 w piwnicy o pow. 6,45 m².(najemca Firkowski Tadeusz).Powierzchnia użytk. nie obejmuje loggii (4,20 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7663)54775 części. Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  899)3 o pow.0,0115ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7663)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

39473,00

netto

27631,10

netto

3947,30

netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2047,50

netto

2.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 na parterze budynku

pow. użytkowej 37,85 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 011 w piwnicy o pow.5,45 m².

( najemca Jabłońska Krystyna).

Udział w nieruchomości wspólnej  gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4330)54775 części.Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha i nr         900)1 o pow.0,0209 ha w  4330)81416 części

Kw 10658

Kw 19395

20475,00

netto

14332,50

netto

3.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 na parterze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 016 w piwnicy  o pow.3,05 m².(najemca Sawicka Barbara).Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6177)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 6177)81416 części.

Kw 10658

Kw 19395

32870,00

netto

23009,00

netto

3287,00

netto

4.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 4 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 70,18 m²   wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 012 w piwnicy o pow. 8,55 m

( najemca Schab Zofia).

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 4,20 m²). Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7873)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7873)81416 części.

Kw 10658

Kw 19395

38420,00

netto

26894,00

netto

3842,00

netto

5.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 5 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 37,85 m²    wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 014 w piwnicy o pow. 4,00 m²

 ( brak najemcy).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4185)54775 części. Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 4185)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

23420,00

netto

Nie przysługuje bonifikata ze względu na brak możliwości zbycia na rzecz najemcy

Nie przysłu-guje bonifikata ze względu na brak możliwo-ści zbycia na rzecz najemcy

6.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 6 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 017 w piwnicy o pow. 3,05 m²

( najemca Fert Wioletta).

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6177)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w 6177)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

34110,00

netto

23877,00

netto

3411,00

netto

7.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 7 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 70,18 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 010 w piwnicy o pow.6,45 m²

( najemca Owczarek Radosław). Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 4,20 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7663)54775 części.Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 opow.0,0209 ha w 7663)81416 części.

Kw 10658

Kw 19395

36930,00

netto

25851,00

netto

3693,00

netto

8.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 8 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 37,85 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 015 w piwnicy o pow. 3,50 m²

( najemca Panek Maria).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4135)54775 części.Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w  4135)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

22630,00

netto

15841,00

netto

2263,00

9.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 9 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²

wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 013  w piwnicy o pow. 7,00 m² (najemca Marczyk Urszula).Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6572)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow. 0,0115 ha i nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w  6572)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

32890,00

netto

23023,00

netto

3289,00

netto

Dom Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 4

 

 

1.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 na parterze budynku

pow. użytkowej 63,67 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 04 w piwnicy o pow. 9,57 m²

( najemca Piotrowski Klemens).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 7324)26641 części. Udział w nieruch. wspólnej gruntu dz.nr  899)3 o pow.0,0115ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7324)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

33580,00

netto

23506,00

netto

3358,00

netto

2.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 na parterze budynku

pow. użytkowej 49,90 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 03 w piwnicy o pow. 9,57 m²

 ( najemca Kaliszewski Andrzej). Udział w nieruchomości wspólnej  gruntu dz.nr 900)2 i budynku 5947)26641 części.Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha i nr               900)1 o pow.0,0209 ha w  5947)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

28060,00

netto

19642,00

netto

2806,00

netto

3.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 63,67 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 02 w piwnicy  o pow. 12,01 m² ( najemca Milczarek Mieczysław).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 7568)26641 części.Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7568)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

33590,00

netto

23513,00

netto

3359,00

netto

4.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 4 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 49,90 m²   wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 08 w piwnicy o pow. 8,12 m²

( najemca Prasek Anna).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 5802)26641 części.Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr900)1 o pow.0,0209 ha w 5802)81416 części.

 

 

 

 

 

Kw 10658

Kw 19395

28055,00

netto

19638,50

netto

2805,50

netto

Budynek mieszkalny w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 12 (Agronomówka)

1.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 na parterze budynku

pow. użytkowej 85,30 m²wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy

 nr  02  o pow. 12,30 m² i nr  03 o pow.2,70 m² oraz pomieszczeniem  nr 2 w budynku gospodarczym o pow.10,40 m².

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 5,85 m²). Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  837)4 i budynku 1107)1885 części ( najemca Nowowiejska Grażyna).

KW17002

37473,00

netto

26231,10

netto

3747,30

netto

2.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 na piętrze budynku

pow. użytkowej 55,10 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 01 w piwnicy o pow. 12,30 m² oraz pomieszczeniem nr 1 w budynku gospodarczym o pow.10,40 m².Udział w nieruchomości wspólnej  gruntu dz.nr 837)4 i budynku 778)1885 części ( najemca Sobolewski Józef).

KW17002

30040,00

netto

21028,00

netto

3004,00

netto

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z postanowieniem Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Brzezinach znak: III.443)10)2005 z dnia 12.07.2005r.

 

Uzbrojenie terenu : sieć energetyczna, wodociąg wiejski, droga o nawierzchni twardej.

           Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt. 1 i 2 wyżej powołanej ustawy, winny w terminie do dnia

31 stycznia 2006r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych lokali nastąpi w trybie art. 34 ust.1 pkt.3 i art. 37 ust.1 i ust.2 pkt.1 wyżej powołanej ustawy na rzecz najemców lokali mieszkalnych jeżeli złożą stosowne wnioski o nabycie lokalu na podstawie art.34 ust.1 pkt.3 za cenę ustaloną w niniejszym ogłoszeniu za wyjątkiem samodzielnego  lokalu nr 5 na I piętrze budynku w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 6 o pow. użytkowej 37,85 m²    wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 014 w piwnicy o pow. 4,00 m² i udziałem w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4185)54775 części oraz udziałem w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 4185)81416 części, gdyż sprzedaż tego lokalu dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin , miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

 

Osoby uprawnione otrzymują bonifikatę w wysokości 30% przed zawarciem aktu notarialnego, natomiast dodatkowa bonifikata w wysokości 10% jest udzielana nabywcy po zakończeniu wykupu lokali przez wszystkich uprawnionych do prawa pierwszeństwa w ich nabyciu. Udzielenie dodatkowej bonifikaty następuje z budżetu Gminy po podpisaniu aktu notarialnego na wykup ostatniego lokalu w poszczególnych budynkach. Dodatkowa bonifikata z tytułu wykupu wszystkich lokali dotyczy każdego z budynków oddzielnie i może być zastosowana, jeżeli nabywca zapłaci w całości gotówką ustaloną cenę z uwzględnieniem 30% bonifikaty przed zawarciem aktu notarialnego.

Prawo do udzielenia bonifikat wygasa z dniem 30 września 2006 roku.

 

Znak: GG.7094-51)7)05)06                                                 Jeżów, dnia 29.05.2006r.

ZMIANA DO WYKAZU

 

                  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO SPRZEDAŻY

                    Znak: GG.7094-51)7)05 z dnia 19.12.2005r.

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że na wniosek nabywców lokali mieszkalnych( potwierdzony pisemnymi oświadczeniami) w budynku Domu Nauczyciela  w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 4 i Domu Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 6 dokonuje się zmiany wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży( lokali mieszkalnych) znak: GG.7094-51)7)05 z dnia 19.12.2005r.  Zmianą objęta zostaje sprzedaż działki nr 899)3 o pow. 0,0115 ha obrębu Jeżów w ten sposób, że sprzedaż tej działki dokonana zostanie na wyłączną współwłasność dla nabywców lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 4, natomiast nabywcy lokali mieszkalnych w budynku Domu Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 6 rezygnują z zakupu udziałów w przedmiotowej działce ( cena sprzedaży pozostaje bez zmian). Zmiana nie obejmuje budynku( Agronomówki) w Jeżowie przy ul. Wojska Polskiego 12.

W związku z tym sprzedaż lokali mieszkalnych za zgodą nabywców dokonana zostanie według poniższego wykazu:

Lp.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis lokalu

Powierzchnia użytk i udział  we współwłasności

Nr księgi wieczystej

Cena lokalu

zł netto

Cena lok.  po zastos. Bonifikaty30% w przypad. zbycia na rzecz najemcy w terminie do dnia 30.09. 2006r.

zł netto

Dodatk. Bonif.10%udziel. z budżetu Gminy osobom uprawnionym na pod. Uchw

R.G.Nr

XXIX)177)05 z dn. 30.09.05r.

Dom Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 6

 

1.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 na parterze budynku

pow. użytkowej 70,18 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 09 w piwnicy o pow. 6,45 m².(najemca Firkowski Tadeusz).Powierzchnia użytk. nie obejmuje loggii (4,20 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7663)54775 części. Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  900)1 o pow.0,0209 ha w 7663)81416 części.

Kw 10658

Kw 19395

39473,00

netto

27631,10

netto

3947,30

netto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2047,50

netto

2.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 na parterze budynku

pow. użytkowej 37,85 m² wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 011 w piwnicy o pow.5,45 m².

( najemca Jabłońska Krystyna).

Udział w nieruchomości wspólnej  gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4330)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz. nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w  4330)81416 części

 

Kw 10658

Kw 19395

20475,00

netto

14332,50

netto

3.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 na parterze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 016 w piwnicy  o pow.3,05 m².(najemca Sawicka Barbara).Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6177)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 6177)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

32870,00

netto

23009,00

netto

3287,00

netto

4.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 4 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 70,18 m²   wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 012 w piwnicy o pow. 8,55 m

( najemca Schab Zofia).

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 4,20 m²). Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7873)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7873)81416 części.

 

 

Kw 10658

Kw 19395

38420,00

netto

26894,00

netto

3842,00

netto

 

5.

 

samodzielny lokal mieszkalny Nr 5 na I piętrze budynku

 

pow. użytkowej 37,85 m²    wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 014 w piwnicy o pow. 4,00 m²

 ( brak najemcy).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4185)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  900)1 o pow.0,0209 ha w 4185)81416 części.

 

 

Kw 10658

Kw 19395

 

23420,00

netto

 

Nie przysługuje bonifikata ze względu na brak możliwości zbycia na rzecz najemcy

 

Nie przysłu-guje bonifikata ze względu na brak możliwo-ści zbycia na rzecz najemcy

6.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 6 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 017 w piwnicy o pow. 3,05 m²

( najemca Fert Wioletta).

Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6177)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  900)1 o pow. 0,0209 ha w 6177)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

34110,00

netto

23877,00

netto

3411,00

netto

7.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 7 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 70,18 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 010 w piwnicy o pow.6,45 m²

( najemca Owczarek Radosław). Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 4,20 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 7663)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7663)81416 części.

 

 

 

Kw 10658

Kw 19395

36930,00

netto

25851,00

netto

3693,00

netto

8.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 8 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 37,85 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 015 w piwnicy o pow. 3,50 m²

( najemca Panek Maria).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 4135)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w  4135)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

22630,00

netto

15841,00

netto

2263,00

9.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 9 na II piętrze budynku

pow. użytkowej 58,72 m²

wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 013  w piwnicy o pow. 7,00 m² (najemca Marczyk Urszula).Powierzchnia użytkowa nie obejmuje loggii ( 3,60 m²).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)3 i nr 899)4 i budynku 6572)54775 części.

Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 900)1 o pow. 0,0209 ha w  6572)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

32890,00

netto

23023,00

netto

3289,00

netto

Dom Nauczyciela w Jeżowie przy ulicy Wojska Polskiego 4

 

 

1.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 1 na parterze budynku

pow. użytkowej 63,67 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 04 w piwnicy o pow. 9,57 m²

( najemca Piotrowski Klemens).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 7324)26641 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr  899)3 o pow.0,0115ha w 7324)26641 części i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7324)81416 części.

 

 

Kw 10658

Kw 19395

33580,00

netto

23506,00

netto

3358,00

netto

2.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 2 na parterze budynku

pow. użytkowej 49,90 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 03 w piwnicy o pow. 9,57 m²

 ( najemca Kaliszewski Andrzej). Udział w nieruchomości wspólnej  gruntu dz.nr 900)2 i budynku 5947)26641 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha w   5947)26641 części i nr               900)1 o pow.0,0209 ha w  5947)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

28060,00

netto

19642,00

netto

2806,00

netto

3.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 3 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 63,67 m²wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 02 w piwnicy  o pow. 12,01 m² ( najemca Milczarek Mieczysław).Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 7568)26641 części.

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 899)3 o pow.0,0115ha w 7568)26641 części i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 7568)81416 części.

 

Kw 10658

Kw 19395

33590,00

netto

23513,00

netto

3359,00

netto

4.

samodzielny lokal mieszkalny Nr 4 na I piętrze budynku

pow. użytkowej 49,90 m²   wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 08 w piwnicy o pow. 8,12 m²

( najemca Prasek Anna).

Udział w nieruchomości wspólnej gruntu dz.nr 900)2 i budynku 5802)26641 części.

Udział w nieruchomości wspólnej dz.nr 899)3 o pow.0,0115 ha w 5802)26641 części i nr 900)1 o pow.0,0209 ha w 5802)81416 części.

 

 

 

Kw 10658

Kw 19395

28055,00

netto

19638,50

netto

2805,50

netto

 

 

 

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z postanowieniem Naczelnika

Urzędu Skarbowego w Brzezinach znak: III.443)10)2005 z dnia 12.07.2005r.

 Pozostałe  warunki sprzedaży określone w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Znak: GG.7094-51)7)05 z dnia 19.12.2005r. pozostają bez zmian.

W przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wykazu osoby zainteresowane nie wniosą sprzeciwu co do jego treści, sprzedaż lokali dokonana zostanie według powyższych zasad.

 

 


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (19 grudnia 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (21 grudnia 2005, 14:50:26)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (1 czerwca 2006, 10:07:52)
Zmieniono: dopisano zmianę do wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1992

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij