Wykaz nieruch.przeznacz. do oddania w najem z dn.27.10.2005r.

Znak: GG.7094-9)4)05                                   Jeżów, dnia 27.10.2005r.

 

W Y K A Z

          NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA W NAJEM

 

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603- jednolity tekst)

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

że posiada do oddania w najem następujące lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Jeżów mieszczące się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia  położonym w Jeżowie przy ulicy Sobieskiego z przeznaczeniem na świadczenie usług zdrowotnych( stan prawny nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 1530)2 o pow. 5814 m2 uregulowany jest w księdze wieczystej KW 18695) :

1.       Lokale użytkowe o pow. 185,2 m2 na parterze budynku;

Miesięczny czynsz i opłaty z tytułu najmu przedstawiają się następująco:

-          czynsz wg stawki 8,00 zł netto  za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 185,2 m2 x 8,00zł = 1481,60 zł + 22 % VAT

-          opłata za centralne ogrzewanie wg stawki 3,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 185,2m2 x 3,00zł = 555,60 zł + 22% VAT,

-          opłata za ciepłą wodę wg stawki 15,00 zł netto od 1 osoby zatrudnionej + 22 % podatek  VAT  co stanowi 15,00zł x 7 osób = 105,00zł + 22% VAT

Ogółem miesięcznie do zapłaty wynosi 2142,20 zł netto ( słownie: Dwa tysiące sto czterdzieści dwa złote dwadzieścia groszy) + 22% podatek VAT.

 

2.             Lokal użytkowy o pow. 28,1 m2 na parterze budynku;

Miesięczny czynsz i opłaty z tytułu najmu przedstawiają się następująco:

-          czynsz wg stawki 8,00 zł netto  za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 28,1 m2 x 8,00zł = 224,80 zł + 22 % VAT

-          opłata za centralne ogrzewanie wg stawki 3,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 28,1m2 x 3,00zł = 84,30 zł + 22% VAT,

-          opłata za ciepłą wodę wg stawki 15,00 zł netto od 1 osoby zatrudnionej + 22 % podatek  VAT  co stanowi 15,00zł x 2 osoby = 30,00zł + 22% VAT

Ogółem miesięcznie do zapłaty wynosi 339,10 zł netto ( słownie: Trzysta trzydzieści dziewięć złotych dziesięć groszy) + 22% podatek VAT.

 

3.  Lokal użytkowy o pow. 67,20 m2 na I piętrze budynku;

Miesięczny czynsz i opłaty z tytułu najmu przedstawiają się następująco:

-          czynsz wg stawki 8,00 zł netto  za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 67,20 m2 x 8,00zł = 537,60 zł + 22 % VAT

-          opłata za centralne ogrzewanie wg stawki 3,00 zł netto za 1 m2 powierzchni użytkowej + 22% podatek VAT co stanowi 67,20m2 x 3,00zł = 201,60 zł + 22% VAT,

-          opłata za ciepłą wodę wg stawki 15,00 zł netto od 1 osoby zatrudnionej + 22 % podatek  VAT  co stanowi 15,00zł x 2 osoby = 30,00zł + 22% VAT

Ogółem miesięcznie do zapłaty wynosi 769,20 zł netto ( słownie: Siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy) + 22% podatek VAT.

 

Najemca we własnym zakresie zobowiązany jest do uiszczania opłat za energię elektryczną, zimną wodę oraz wywóz nieczystości stałych i płynnych. 

     Odpady stałe i odpady medyczne będą usuwane we własnym zakresie przez Najemcę.

Przedmiotowe lokale wyposażone są w :

-          instalację wodno-kanalizacyjną,

-          instalację elektryczną,

-          centralne ogrzewanie,

-          ciepłą wodę,

 

Czynsz wraz z opłatami płatny  będzie miesięcznie z góry w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca kalendarzowego i waloryzowany w każdym roku kalendarzowym począwszy od 1 marca  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS, w roku poprzednim w stosunku do wcześniejszego.

 

Umowa najmu zawarta zostanie na okres 2 lat tj. od dnia 01.01.2006r. do dnia 31.12.2007r.

Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie w terminie od dnia 27.10.2005r. do dnia 21.11.2005r.

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (27 października 2005)
Opublikował: Halina Swaczyna (27 października 2005, 15:09:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2302

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij