wykaz nieruch.do sprzedaży obręb Jeżów dzi.nr 6,15,21,22,24,26,28.

Znak: GG.7094-57)5)05                                   Jeżów, dnia 10.06.2005r.

 

 

W Y K A Z

 

                            NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY

 

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603- jednolity tekst)

 

 

W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 

że posiada do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położone w Jeżowie, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 33574 bez zabudowań :

 

1.       Działka nr 6 o pow. 0,10 ha  ;

-          cena nieruchomości stanowi 700,00 zł netto

-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

2.       Działka nr 15 o pow. 1,05 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 6 600,00 zł netto

3.       Działka nr 21 o pow. 6,63 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 37 500,00 zł netto

-          Działki nr 15 i 21 w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczone symbolem 8MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

4.       Działka nr 22 o pow. 2,62 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 16 000,00zł netto

5.       Działka nr 24 o pow. 1,72 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 10 000,00zł netto

6.       Działka nr 26 o pow. 2,55 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 15 800,00zł netto

7.       Działka nr 28 o pow. 1,44 ha;

-          cena nieruchomości stanowi 8 900,00zł netto

-          działki nr 22,24,26 i 28 w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczone symbolem 9MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.

 

Nieruchomości położone są przy drodze gminnej, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo, zabudowania gospodarstw rolnych.

 

Działki nr nr  15, 21, 22, 24, 26 i 28 obciążone są dzierżawą do dnia 30 września 2005r., tak więc prawo wejścia na grunt z dniem 01 października 2005r.

 

        Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 25 lipca 2005r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Ponadto zgodnie z art.3 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 z 2003r. poz.592)  w powołanym terminie muszą złożyć wniosek dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1)       umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;

2)       nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.

Do wniosku należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.

 

        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin , miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (10 czerwca 2005)
Opublikował: Maria Łyszkowicz (10 czerwca 2005, 14:07:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij