Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia RGiFS.6845.1.2018 z dnia 22.06.2018r.

Znak: RGiFS.6845.1.2018                                              Jeżów, dnia 22.06.2018r.
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2018r.,  poz.121 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres do 3 lat następujące nieruchomości obrębu Jeżów stanowiące własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na cele rolne, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7:
 
1.       Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ;
 
            -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 37,84q pszenicy rocznie;
 
2.       Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ;
 
            -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
            -  Czynsz dzierżawny wynosi 82,38q pszenicy rocznie;
 
  3.      Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
          - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV – 0,22 ha
          - Czynsz dzierżawny wynosi 9,92q pszenicy rocznie;
 
  4.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
           - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
           - Czynsz dzierżawny wynosi 4,52q pszenicy rocznie;
 
  5.       Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
           - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
           - czynsz  dzierżawny wynosi 8,70q pszenicy rocznie;
 
  6.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
           - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
           - czynsz dzierżawny wynosi 1,12q pszenicy rocznie
 
  7.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
            - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
            - czynsz dzierżawny wynosi 6,98q pszenicy rocznie;
 
8.       Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
            - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
            - czynsz dzierżawny wynosi 7,20q pszenicy rocznie;
 
  9.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
             - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
             - czynsz dzierżawny wynosi 2,62q pszenicy rocznie;
 
10.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
       - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 3,59q pszenicy rocznie
 
11.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
       - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 4,04q pszenicy rocznie
 
12. Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 9,28q pszenicy rocznie
 
13. Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
       - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 2,96q pszenicy rocznie

14. Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
       - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 3,00q pszenicy rocznie
 
15. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 4,21q pszenicy rocznie
 
16. Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 1,63q pszenicy rocznie
  
17. Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 14,18q pszenicy rocznie


18. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,63q pszenicy rocznie
 
19. Działka nr 380/6 o pow. 2,06 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,14 ha, RIVa – 0,61 ha, RIVB – 0,33 ha, RV – 0,29 ha, Lz – 0,17 ha,
                    N – 0,08 ha, ŁIV – 0,41 ha, W – 0,03 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 8,02q pszenicy rocznie
20. Działka nr 745 o pow. 9,14 ha;
       - w tym: RIVa – 4,06 ha, RIVb – 4,02 ha, RV – 0,91 ha, N – 0,15 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 41,98q pszenicy rocznie
Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki dzierżawy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
            Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia terminu obowiązywania umowy dzierżawy.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2021r., za wyjątkiem oznaczonej jako działka nr 745 o pow. 9,14 ha obrębu Jeżów, dla której umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.12.2018r. do dnia 30.09.2021r.
            Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
            Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 17 lipca 2018r.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 26.06.2018r. do dnia 17.07.2018r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz zamieszcza na stronie internetowej www.jezow.pl ( zakładka „przetargi”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl  a ponadto informację o zamieszczeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

  


 
 

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (22 czerwca 2018)
Opublikował: Halina Swaczyna (22 czerwca 2018, 13:21:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij