wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia cz. dz. 1232 obręb Jeżów


Znak: RGiFS.6845.1.2016                        Jeżów, dnia 03.03.2016r.
W Y K A Z  
NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2015r.,  poz.782 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego i Uchwały Nr VII/107/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
 
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i

 że posiada do wydzierżawienia na okres  do 3 lat na rzecz MIRBUD S.A. 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 następującą nieruchomość obrębu Jeżów stanowiącą własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na umieszczenie reklamy o wymiarach 2mx2m o treści „Czytaj Głos…”. Stan prawny nieruchomości uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00018695/0:
 
1.  Część nieruchomości o pow. 4 m2 obrębu Jeżów z działki oznaczonej nr 1232
     o pow. 0,27 ha, KW LD1B/00018695/0;
            -  w tym: Tr – 0,27 ha
            -  Roczny czynsz dzierżawny za 4 m2 powierzchni wynosi 600,00 zł netto+ 23% VAT;
 
Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.
Czynsz dzierżawny płatny rocznie z góry w terminie do dnia 28 lutego każdego roku kalendarzowego, z tym że czynsz dzierżawny za rok 2016 płatny w terminie do dnia 29 kwietnia 2016r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
 
Nieruchomość przeznaczona jest pod tereny zieleni publicznej. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez umieszczenie reklamy o wymiarach 2mx2m o treści „Czytaj Głos…” na części nieruchomości o pow. 4 m2 obrębu Jeżów z działki oznaczonej nr 1232 o pow. 0,27 ha w miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 
Powyższą nieruchomość zamierza się wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres  do 3 lat na rzecz MIRBUD S.A. 96-100 Skierniewice, ul. Unii Europejskiej 18 w myśl art. 37 ust. 4 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dokonywane jest na podstawie uchwały Nr VII/107/2016 Rady Gminy Jeżów z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym w związku z Uchwałą Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości mienia komunalnego.
 
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.04.2016r. do dnia 31.03.2019r.
            Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
            Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 29 marca 2016r.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 08.03.2016r. do dnia 29.03.2016r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz publikację na stronie internetowej www.jezow.pl ( zakładka „przetargi”) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl . 

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (3 marca 2016)
Opublikował: Halina Swaczyna (7 marca 2016, 15:39:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 226

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij