Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. nr 380)6 obręb Jeżów


Znak: RGiFS.6845.9.2015                                Jeżów, dnia 31.12.2015r.                                                               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                               o g ł a s z a 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00018695/0:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.      Działka nr 380/6 o pow. 2,06 ha  ;
-  w tym: RIIIb – 0,14 ha, RIVa – 0,61 ha,  RIVb – 0,33 ha, RV – 0,29 ha, Lz – 0,17 ha, N – 0,08 ha, ŁIV – 0,41 ha, W – 0,03 ha
-  Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,10q pszenicy rocznie;
             - Wadium wynosi 20,00 zł
             - Minimalne postąpienie wynosi 1q pszenicy
 
W księdze wieczystej KW LD1B/00018695/0 brak wpisów o obciążeniach nieruchomości i zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość.
        
 Przetarg odbędzie się w dniu 02 lutego 2016r.   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz.10ºº .
       
  Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 25 stycznia 2016r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie
nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r. posiadają zalęgłości z tego tytułu.
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 marca 2016r. do dnia   30 września 2018r.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej
 z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu.


Niniejsze ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jeżowie www.jezow.pl (zakładka przetargi) i w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.jezow.pl oraz w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie ul. Kwiatowa 1 i u sołtysa miejscowości Jeżów
informacja o wyniku przetargu (17kB) word

Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (31 grudnia 2015)
Opublikował: Halina Swaczyna (31 grudnia 2015, 10:25:47)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (10 lutego 2016, 08:53:43)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 324

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij