Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia - mienie komunalne

Znak: RGiFS.6845.4.2013                          Jeżów, dnia 15.07.2013r.
                                                      W Y K A Z  
                     NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  WYDZIERŻAWIENIA

          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst - Dz.U.z 2010r. Nr 102 poz.651 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XVII/121/08 Rady Gminy Jeżów z dnia 21.02.2008r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości mienia komunalnego
 
 
                                   W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                  
                                   p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do wydzierżawienia na okres 1 roku następujące nieruchomości obrębu Jeżów stanowiące mienie komunalne Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) z przeznaczeniem na cele rolne, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW LD1B/00033861/6 i KW LD1B/00034506/7:
 
1. Działka nr 52)4 o pow. 7,00 ha z powierzchni 10,53 ha ; 
 
     -  w tym: RIVa – 6,27 ha, RIVb – 0,33 ha, RV – 0,40 ha
     -  Czynsz dzierżawny wynosi 10,55q pszenicy rocznie;
 
2. Działka nr 64)1 i 64)2 o pow. 16,7833ha ; 
 
     -  w tym: RIVa – 9,1974 ha, RIVb – 5,7343 ha, RV – 0,1473 ha,
                           PsIV – 1,2203 ha, PsV – 0,1546 ha, Lz – 0,3294 ha
     -  Czynsz dzierżawny wynosi 22,24q pszenicy rocznie;
 
  3.  Działka nr 50 o pow. 2,77 ha;
     - w tym: RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,47 ha, RIVb – 0,92 ha, RV – 1,08 ha, ŁIV –0,22 ha
     - Czynsz dzierżawny wynosi 2,54q pszenicy rocznie;

 4.  Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
      -  w tym: RIVb – 0,08 ha
      -  Czynsz dzierżawny wynosi 0,09q pszenicy rocznie;
 
 5.  Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
      - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
      - Czynsz dzierżawny wynosi 1,1q pszenicy rocznie;
 
 6.  Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
      - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
      - czynsz  dzierżawny wynosi 2,22q pszenicy rocznie;
 
 7.  Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
      - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,26q pszenicy rocznie
 8.  Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
      - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 1,70q pszenicy rocznie;
 
 9.  Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 1,82q pszenicy rocznie;
 
10.  Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
      - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,66q pszenicy rocznie;
 
11. Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
      - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,99q pszenicy rocznie
 
12. Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
      - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 1,12q pszenicy rocznie
 
13. Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 2,28q pszenicy rocznie
 
14. Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
       - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 0,81q pszenicy rocznie
 
15. Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
       - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 0,72q pszenicy rocznie
 
16. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - czynsz dzierżawny wynosi 1,16q pszenicy rocznie
 
17. Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,44q pszenicy rocznie
 
18. Działka nr 298 o pow. 1,17 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 1,98q pszenicy rocznie
 
19. Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 3,61q pszenicy rocznie

20. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - czynsz dzierżawny wynosi 0,16q pszenicy rocznie
Powyższe nieruchomości zamierza się wydzierżawić w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki dzierżawy zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego.
Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01.10.2013r. do dnia 30.09.2014r.
            Osoby zainteresowane składają zgłoszenia w pokoju nr 11 Urzędu Gminy w Jeżowie.
            Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 07 sierpnia 2013r.
            Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 17.07.2013r. do dnia 07.08.2013r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jeżów, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i BIP.


Wytworzył: Wojt Gminy Jeżów (15 lipca 2013)
Opublikował: Halina Swaczyna (16 lipca 2013, 11:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 948

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij