ierwszy przetarg ustny na dzierżawę gruntów byłego PFZ obr.Jeżów

Znak: RGiFS.7224-2)1)09                                                        Jeżów, dnia 03.08.2009r.
 
 
               O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 
                        W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
                                                           
                  o g ł a s z a
 
            publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości                      rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących były PFZ:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.       Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
     -   w tym: RIVb – 0,08 ha
     -   Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,12q pszenicy rocznie;
     -   Wadium wynosi 1,00zł,
     -   Postąpienie 0,1q pszenicy
 
2.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
       - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,58q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 6,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
3.       Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
      - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,09q pszenicy rocznie;
      - Wadium 30,00zł
      - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
4.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
     - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
     - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,17q pszenicy  rocznie;
     - Wadium 20,00zł
     - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
5.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
      - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,14q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 10,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
6.       Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,43q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 25,00zł
      - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
7.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
      - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,83q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 8,00zł
      - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
8.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
       - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,32q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 13,00zł
       - Postąpienie 0,3q pszenicy
 
9.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
       - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,49q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 15,00zł
       -  Postąpienie 0,3q pszenicy
 
10. Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,64q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 15,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
11. Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
       - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,09q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 10,00zł
       - Postąpienie 0,3q pszenicy
 
12. Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
      - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,37q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 3,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
13. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,55q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 15,00zł
       - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
14. Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,59q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 5,00zł
      - Postąpienie 0,2q pszenicy
 
 
15. Działka nr 298 o pow. 1,17 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,72q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 25,00zł
       - postąpienie 0,5q pszenicy
 
16. Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,05q pszenicy rocznie
      - Wadium 30,00zł
      - Postąpienie 2q pszenicy
 
         Przetarg odbędzie się w dniu 04 września 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 :
o godz.    9ºº dla działek nr  546, 729, 612/1, 784, 761;
o godz. 10.30 dla działek nr 750/2, 753, 227, 164 i 165/1, 797;
o godz. 12ºº  dla działek nr 421/1, 727, 422/1, 341, 298, 683/1.
 
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 28 sierpnia 2009r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
        
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
        
            Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2009r. do dnia   30 września 2010r.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 
 
 
Jeżów, dnia 14 września 2009r.
 
 
I N F O R M A C JA
  O  WYNIKU  PRZETARGU

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :
-  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości byłego PFZ odbytego w dniu 04 września 2009r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
1.       Działka nr 546 o pow. 0,08 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,12 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu i nikt nie wpłacił wadium
 
2.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,58 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Bartłomiejczyk Józef
2.       Borowińska Urszula
ü       Najwyższy czynsz 1,58 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Bartłomiejczyk Józef
 
3.       Działka nr 612/1 o pow. 2,09 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,09 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.  Zgliński Ryszard wpłacił wadium, jednakże nie zgłosił się na przetarg
2.       Kobierski Janusz
ü       Najwyższy czynsz 3,59 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Kobierski Janusz
 
4.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,17 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Klemba Ryszard
ü       Najwyższy czynsz 2,67 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Klemba Ryszard
 
5.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,14 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Lesiak Władysław
2.       Lesiak Marek
ü       Najwyższy czynsz 2,14 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Lesiak Władysław
 
6.       Działka nr 750/2 o pow. 1,85 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,43 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Zgliński Ryszard wpłacił wadium, jednakże nie zgłosił się na przetarg
2.       Klemba Janina
ü       Najwyższy czynsz 2,93 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Klemba Janina
 
7.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,83 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Klemba Janina
ü       Najwyższy czynsz 1,33 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Klemba Janina
 
8.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,32 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
     1. Kijo Przemysław
ü       Najwyższy czynsz 1,62 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Kijo Przemysław
 
9.       Działka nr 164 i 165/1 o pow. 0,66 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,49 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Kijo Przemysław
ü       Najwyższy czynsz 1,79 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Kijo Przemysław
 
10.   Działka nr 797 o pow. 3,85 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,64 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Zgliński Ryszard wpłacił wadium, jednakże nie zgłosił się na przetarg
2.       Gruchała Szymon
ü       Najwyższy czynsz 2,64 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Gruchała Szymon
 
11.   Działka nr 421/1 o pow. 0,57 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,09 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
       1. Borowiecka Janina
ü       Najwyższy czynsz 1,39 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Borowiecka Janina
 
12.   Działka nr 727 o pow. 1,83 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,37 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Borowińska Urszula
ü       Najwyższy czynsz 1,37 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Borowińska Urszula
 
13.   Działka nr 422/1 o pow. 0,79 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,55 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Matysiak Bogdan
ü       Najwyższy czynsz 2,05 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Matysiak Bogdan
 
14.   Działka nr 341 o pow. 0,23 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,59 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu i nikt nie wpłacił wadium
 
15.   Działka nr 298 o pow. 1,17 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,72 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Bartyzel Jarosław
ü       Najwyższy czynsz 3,22 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Bartyzel Jarosław
 
16.   Działka nr 683/1 o pow. 9,67 ha obrębu Jeżów,
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,05 q pszenicy rocznie.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Zgliński Ryszard wpłacił wadium, jednakże nie zgłosił się na przetarg
2.       Chruściel Grzegorz
ü       Najwyższy czynsz 5,05 q pszenicy rocznie
Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu :
Chruściel GrzegorzWytworzył: Wójt Gminy Jeżów (3 sierpnia 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (3 sierpnia 2009, 12:52:25)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (14 września 2009, 12:37:45)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1754

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij