Wykaz nieruch.przezn.do sprzed.dz.nr 1)3 obr. Jasienin Mały

Znak: RGiFS.7224-1/2/09                                Jeżów, dnia 03.08.2009r.
 
W Y K A Z

 NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  
         

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst -Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
że posiada do sprzedaży następującą nieruchomość stanowiącą własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położoną w obrębie geodezyjnym Jasienin Mały, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 19539 ( zabudowania wzniesione na działce stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności – w księdze wieczystej wpis dotyczący prawa wieczystego użytkowania oraz własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość) :
 
1.       Działka nr 1/3 o pow. 336 m² ;
- Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości gruntowej określona została  na     kwotę 4 805,00 zł netto,
- Wartość prawa użytkowania wieczystego określona została na kwotę 3 058,00 zł netto,
- Cena nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu po zaliczeniu wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości         (4 805,00zł netto – 3 058,00 zł netto) = 1 747,00 zł netto + 22% VAT
 
Zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst – Dz .U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) na poczet ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości, określoną według stanu na dzień sprzedaży.
 
- W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem 1 MNu jako tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych. Tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej wraz z zielenią towarzyszącą i izolacyjną oraz niezbędnymi dojściami, dojazdami i parkingami.
 
 Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie gruntów użytkowanych rolniczo i terenów o rozproszonej zabudowie. Przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej. W odległości około 1km w kierunku południowym przebiega droga krajowa nr 72 Łódź – Warszawa. Odległość do Jeżowa ok.2km.
           
Uzbrojenie terenu: sieć energetyczna, wodociąg wiejski, droga o nawierzchni twardej.
 
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 16 września 2009r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
 
        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości nastąpi w trybie art. 32 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 i 2 pkt. 5 wyżej powołanej ustawy.
 
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres od dnia 04.08.2009r. do dnia 16.09.2009r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeżowie oraz u sołtysa wsi Jasienin Mały, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej i BIP.


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (3 sierpnia 2009)
Opublikował: Halina Swaczyna (3 sierpnia 2009, 12:47:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2418

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij