Przetarg na dzierżawę

Znak: RGiFS.7224-2)4)08                                Jeżów, dnia 08.08.2008r.
 
 
O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
o g ł a s z a
 
publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących były PFZ:
 
OBRĘB  JEŻÓW
 
1.       Działka nr 546 o pow. 0,08 ha  ;
-   w tym: RIVb – 0,08 ha
-   Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,12q pszenicy rocznie;
-   Wadium wynosi 2,00zł,
-   Postąpienie 0,1q pszenicy
 
2.       Działka nr 729 o pow. 2,85 ha;
       - w tym: RIVb – 0,37 ha, RV – 1,72 ha, RVI – 0,76 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,58q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 10,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
3.       Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha;
      - w tym: RIVb – 1,98 ha, RV – 0,11 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,09q pszenicy rocznie;
      - Wadium 30,00zł
      - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
4.       Działka nr 784 o pow. 1,39 ha;
                    - w tym: RV – 0,66 ha, RVI – 0,73 ha
     - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,17q pszenicy  rocznie;
     - Wadium 20,00zł
     - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
5.       Działka nr 761 o pow. 2,99 ha;
      - w tym: RIVb – 0,73 ha, RV – 2,26 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,14q pszenicy rocznie;
      - Wadium wynosi 15,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
6.       Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,56 ha, RV – 0,29 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,43q pszenicy rocznie;
            - Wadium wynosi 30,00zł
            - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
7.       Działka nr 753 o pow. 0,73 ha;
      - w tym: RIVb – 0,53 ha, RV – 0,20 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,83q pszenicy rocznie;
             - Wadium wynosi 10,00zł
             - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
8.       Działka nr 227 o pow. 0,57 ha;
       - w tym:  RIIIa – 0,08 ha, RIIIb – 0,08 ha, RIVa – 0,41 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,32q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 15,00zł
       - Postąpienie 0,3q pszenicy
 
9.       Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66ha;
       - w tym: RIIIb – 0,20 ha, RIVa – 0,46 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,49q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 15,00zł
       -  Postąpienie 0,3q pszenicy
 
10. Działka nr 797 o pow. 3,85 ha;
      - w tym: RIVb – 1,05 ha, RV – 2,80 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,64q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 20,00zł
      - Postąpienie 1q pszenicy
 
11. Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha;
       - w tym: RIVa – 0,36 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,09q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 10,00zł
       - Postąpienie 0,3q pszenicy
 
12. Działka nr 727 o pow. 1,83 ha;
                      - w tym: RIVb – 0,24 ha, RV – 1,16 ha, RVI – 0,43 ha
                      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,37q pszenicy rocznie
                      - Wadium wynosi 5,00zł
                      - Postąpienie 1q pszenicy
 
13. Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha;
       - w tym: RIVa – 0,58 ha, RIVb – 0,21 ha
       - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 1,55q pszenicy rocznie
       - Wadium wynosi 20,00zł
       - Postąpienie 0,5q pszenicy
 
14. Działka nr 341 o pow. 0,23 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,23 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,59q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 7,00zł
      - Postąpienie 0,2q pszenicy
 
 
15. Działka nr 298 o pow. 1,17 ha;
      - w tym: RIIIb – 0,68ha, RIVa – 0,36 ha, ŁIV – 0,12 ha, Rowy – 0,01 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 2,72q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 35,00zł
       - postąpienie 0,5q pszenicy
 
16. Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha;
      - w tym: RIVa – 0,75 ha, RIVb – 0,94 ha, RV – 3,45 ha, RVI – 4,53 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 3,05q pszenicy rocznie
      - Wadium 40,00zł
      - Postąpienie 2q pszenicy
 
         Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2008r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 :
o godz.    9ºº dla działek nr  546, 729, 612/1, 784, 761;
o godz. 10.30 dla działek nr 750/2, 753, 227, 164 i 165/1, 797;
o godz. 12ºº  dla działek nr 421/1, 727, 422/1, 341, 298, 683/1.
 
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 05 września 2008r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
        
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 9 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 października 2008r. do dnia 30 września 2009r.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn
 

Jeżów, dnia 22 września 2008r.
 
 
I N F O R M A C JA
O  WYNIKU  PRZETARGU WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :
-  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości byłego Państwowego Funduszu Ziemi odbytego w dniu 12 września 2008r. w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
 
1.  Działka nr 546 o pow. 0,08 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,12 q pszenicy rocznie.
 
ü                   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
2.                  Działka nr 729 o pow. 2,85 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,58 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                  Zgliński Ryszard
2.                  Bartłomiejczyk Józef
3.                  Borowiska Urszula
 
ü                   Najwyższy czynsz 6,58 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Bartłomiejczyk Józef
 
3.                  Działka nr 612)1 o pow. 2,09 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,09 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                  Zgliński Ryszard
2.                  Kobierski Janusz
 
ü                   Najwyższy czynsz 4,09 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Kobierski Janusz
 
4.                   Działka nr 784 o pow. 1,39 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,17 q pszenicy rocznie
ü                   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
5.                   Działka nr 761 o pow. 2,99 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,14 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Zgliński Ryszard
2.       Lesiak Władysław
3.       Lesiak Marek
 
ü                   Najwyższy czynsz 3,14 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Lesiak Władysław
 
 
6.                   Działka nr 750)2 o pow. 1,85 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,43 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Zgliński Ryszard wpłacił wadium jednakże nie przystąpił do przetargu.
2.                   Klemba Janina
 
ü                   Najwyższy czynsz 3,00 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Klemba Janina
 
7.                   Działka nr 753 o pow. 0,73 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,83 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Zgliński Ryszard wpłacił wadium jednakże nie przystąpił do przetargu.
2.                   Klemba Janina
 
ü                   Najwyższy czynsz 1,33 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Klemba Janina
 
8.                   Działka nr 227 o pow. 0,57 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,32 q pszenicy rocznie
ü                   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
9.                   Działki nr 164 i 165)1 o pow. 0,66 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,49 q pszenicy rocznie
ü                   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
10.               Działka nr 797 o pow. 3,85 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,64 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Zgliński Ryszard wpłacił wadium jednakże nie przystąpił do przetargu.
2.                   Gruchała Szymon
 
ü                   Najwyższy czynsz 2,64 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Gruchała Szymon
 
11.               Działka nr 421)1 o pow. 0,57 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,09 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Borowiecka Janina
2.                   Matysiak Bogdan
 
ü                   Najwyższy czynsz 1,39 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Borowiecka Janina
 
 
 
12.               Działka nr 727 o pow. 1,83 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,37 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Zgliński Ryszard
2.                   Skibiński Krzysztof
3.                   Borowiska Urszula
 
ü                   Najwyższy czynsz 3,37 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Borowińska Urszula
 
13.               Działka nr 422)1 o pow. 0,79 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 1,55 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.         Matysiak Bogdan
 
ü                   Najwyższy czynsz 2,05 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Matysiak Bogdan
 
14.               Działka nr 341 o pow. 0,23 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 0,59 q pszenicy rocznie
ü                  Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
15.               Działka nr 298 o pow. 1,17 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 2,72 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Bartyzel Jarosław
2.                   Zgliński Ryszard
 
ü                   Najwyższy czynsz 5,00 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Bartyzel Jarosław
 
16.               Działka nr 683)1 o pow. 9,67 ha bez zabudowań obrębu Jeżów.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego 3,05 q pszenicy rocznie
ü                   Osoby dopuszczone do przetargu :
1.                   Chruściel Grzegorz
2.                   Zgliński Ryszard
3.                   Piechota Dariusz
4.                   Świerczyńska Marzena
 
ü                   Najwyższy czynsz 52,05 q pszenicy rocznie
ü                   Dzierżawca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu:
Zgliński Ryszard
 


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (8 sierpnia 2008)
Opublikował: Halina Swaczyna (11 sierpnia 2008, 12:54:29)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (24 października 2008, 08:53:24)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1985

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij