Wykaz nieruch. przezn.do sprzedazy dz.nr 380)6obr.Jeżów

Znak: RGiFS.7094-7)1)08                                                    Jeżów, dnia 21.01.2008r.
 
 
W Y K A Z  
                     NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  
                                  Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603-
jednolity tekst)
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W  
p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
 
że posiada do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Jeżów (bez zabudowań ) :
1.                                     Działka nr 380)6 o pow. 2,06 ha  bez zabudowań położona w obrębie Jeżów, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej  KW 18695 ;
-        cena nieruchomości netto stanowi 33 100,00 zł
-  w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem 30NO jako tereny urządzeń oczyszczania i odprowadzania ścieków wraz z niezbędnymi technologicznie obiektami infrastruktury technicznej, dojazdami i dojściami pieszymi, zielenią izolacyjną oraz innymi obiektami czynnej ochrony przed uciążliwościami, przy zachowaniu ograniczenia ewentualnej uciążliwości do granic działki. Komunalna oczyszczalnia ścieków. Teren zmeliorowany. Dojazd od drogi gminnej dojazdowej oznaczonej symbolem 78 KX. Zakaz podziału na działki budowlane. Odprowadzenie i utylizacja ścieków sanitarnych z obiektów socjalnych z wykorzystaniem obiektów oczyszczalni ścieków. Odprowadzenie i utylizacja ścieków deszczowych z powierzchni utwardzonych – z wykorzystaniem naturalnej retencji terenu, po uprzedniej separacji zanieczyszczeń. Zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o stację trafo oznaczoną symbolem 54 EE. Czasowe miejsca postojowe w obrębie działki, przy zachowaniu przepisów szczególnych..
          Nieruchomość położona jest w niewielkiej odległości od drogi gminnej   ul. Nadachowskiego w Jeżowie łączącej Jeżów z Jasieninem Dużym i przylega do rzeki Jeżówki. Wjazd na działkę z drogi gminnej gruntowej. Przy działce przebiega linia energetyczna napowietrzna.
 
        Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 04 marca 2008r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.
 
        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin, miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.
 


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (21 stycznia 2008)
Opublikował: Halina Swaczyna (21 stycznia 2008, 12:22:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2446

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij