Przetarg nieogr. na sprzedaż dz.nr 535 obr. Jankowice dn.19.02.2008r.

                                                                                        Jeżów, dnia 16.01.2008r.
 
Znak: RGiFS.7224-21/1/07/08  

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT  GMINY JEŻÓW
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów
Obręb geodezyjnyJankowice
KW 16559

Nr
działek 535

Pow.
w ha 1,47

Cena wywoł. zł netto 8 500,00

Wadium
850,00 zł

Postąpienie
100,00 zł

Przezn. w planie
zagospodarowania

  Oznaczona symbolem RZ jako tereny trwałych użytków zielonych – przeznacz. do zagospod. rol. w postaci łąk i pastwisk z dopuszcz. zadrzewień i zakrzewień, spełniające rolę lokalnych i ponad lokalnych korytarzy ekologicz.. szczególnie w przypadku, gdy towarzyszą ciekom wodnym lub lasom oraz symbolem RL jako tereny leśne przeznacz. do użytk. leśnego, w tym produkcji leśnej uwzględniającej funkcje ekologiczne lasów z dopuszcz. lokalizacji obiektów służących gospodarce leśnej. Tereny istniejących lasów, zadrzewienia śródpolne o funkcji ekologicznej wraz z drogami dojazdowymi i  dojściami pieszymi, melioracjami oraz obiektami i urządzeniami związanymi z gospodarka leśną. Dopuszcza się lokalizację nieuciążliwych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz nieuciążliwych terenowych obiektów obsługi turystyki w postaci szlaków turystycznych i miejsc postoju i odpoczynku turystów.

        
Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
 
 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 19 lutego 2008r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 08 lutego 2008r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 15 lutego 2008r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
 
Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 
Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
Przedmiot przetargu jest znany.
Nieruchomość położona jest przy drodze utwardzonej przebiegającej przez wieś Jankowice do wsi Kochanów gmina Głuchów. Otoczenie działki to łąki i pastwiska.                                                            
         Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    
 

Jeżów, dnia   27 lutego 2008r.
 
 
I N F O R M A C JA
   O  WYNIKU  PRZETARGU  
WÓJT  GMINY  JEŻÓW  informuje o wyniku :
-  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 19 lutego 2008r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
1.       Działka nr 535 o pow. 1,47 ha bez zabudowań obrębu Jankowice,
KW 16559.
Cena wywoławcza nieruchomości 8 500,00zł netto.
 
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Kośla Andrzej zam. 92-014 Łódź, ul. Sudecka 1 m 1
2.       Kośla Weronika zam. 92-014 Łódź, ul. Sudecka 1 m 1
3.       Klemba Krzysztof zam. 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska 11
4.       TORFAN Izdebski Józef zam. 96-100 Skierniewice, ul. Sobieskiego 30
5.       Wróblewski Rafał zam. Bedoń, ul. Sienkiewicza 17, 95-020 Andrespol
ü       Cena sprzedaży nieruchomości 19 500,00zł netto ( Sprzedaż zwolniona z podatku VAT zgodnie z art.43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz.535 z późn.zm.)
ü       Nabywca nieruchomości:
Wróblewski Rafał zam. Bedoń, ul. Sienkiewicza 17, 95-020 Andrespol
 
 
 


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (16 stycznia 2008)
Opublikował: Halina Swaczyna (16 stycznia 2008, 12:23:38)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (29 lutego 2008, 09:27:32)
Zmieniono: dopisano informacje o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1798

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij