Pierwszy przetarg ustny dn.12.11.2007r.

                                                                                     Jeżów, dnia 09.10.2007r.
 
Znak: RGiFS.7224-1/1/07  

O G Ł O S Z E N I E
WÓJT  GMINY JEŻÓW
ogłasza
pierwszy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów

Obręb geodezyjny Jeżów
KW 34506


Nr
działek 58
Pow.
w ha 0,85
Cena wywoł. zł netto 9 200,00
Wadium zł 500,00
Postąpienie zł 100,00

Przezn. w planie
zagospodarowania
Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.
 
Nr
działek 143)1
Pow.
w ha 4,19
Cena wywoł. zł netto 46300,00
Wadium zł 2400,00
Postąpienie zł 500,00

Przezn. w planie
zagospodarowania
Oznaczona symbolem symbolem R jako tereny rolne przeznacz. do zagospod.rolnicz.. Są to grunty rolne ( w tym upraw pol. i plant., tereny pod obiektami związ. z gospod rolnym), z dopuszcz. lokalizacji nieuciążl. zabud. rol. związ. z gosp.rol., w tym siedlik rol. oznacz. symb.”MR”.

 
Nr
działek 144
Pow.
w ha 2,44
Cena wywoł. zł netto 19300,00
Wadium zł 1000,00
Postąpienie zł 200,00

Przezn. w planie
zagospodarowania
Oznaczona symbolem R jako tereny rol.przeznaczone do zagospodar.rolniczego. Są to grunty rolne(w tym upraw pol. i plant.,tereny pod obiektami zwiaz.z gospod.rolnym), z dopuszcz.lokalizacji nieuciążl.zabud. rol.związ. z gosp.rol., w tym siedlisk rol.oznacz. symb. „MR”.

Nr
działek 147)2
Pow.
w ha 0,14
Cena wywoł. zł netto 1 800,00
Wadium zł 90,00
Postąpienie zł 20,00
Przezn. w planie
zagospodarowania jw.
          Do wylicytowanej wartości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.
 
 Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 12 listopada 2007r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1.
 
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 31 października 2007r., które należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030. Wpłata wadium musi umożliwiać komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty. Brak takiej wpłaty na koncie Gminy w terminie do dnia 08 listopada 2007r. spowoduje niedopuszczenie osoby do uczestniczenia w przetargu.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży.
Uczestnik przetargu, który nie spełni warunków określonych w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.Nr 64 z 2003r. poz.592) może nabyć nieruchomości pod warunkiem, że Agencja Nieruchomości Rolnych nie skorzysta z prawa pierwokupu przedmiotowych nieruchomości.
 
Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
Przedmiot przetargu jest znany.
Nieruchomości położone są przy drogach dojazdowych do pól połączonych z drogą wojewódzką Jeżów – Skierniewice, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze, siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo.                                                              
         Granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane geodezyjnie.    
 

                                                      Jeżów, dnia 20 listopada 2007r.
 
 
I N F O R M A C JA

 O  WYNIKU  PRZETARGU

WÓJT  GMINY  JEŻÓW  nformuje o wyniku :
-  pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Jeżów odbytego w dniu 12 listopada 2007r.  w Urzędzie Gminy w Jeżowie :
1.       Działka nr 58 o pow. 0,85 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 34506.
Cena wywoławcza nieruchomości 9 200,00zł netto.
ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
2.       Działka nr 143)1 o pow. 4,19 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 34506. Cena wywoławcza nieruchomości 46 300,00zł netto.
ü       Osoby dopuszczone do przetargu :
1.       Rosiński Marek zam. Gzów 15, 96-128 Słupia
2.       Bartyzel Jarosław zam. 95-047 Jeżów, ul. Nadachowskiego 36
3.       Olczyk Antoni zam. 95-047 Jeżów, ul. Brzezińska
ü       Cena sprzedaży nieruchomości 61 000,00zł netto + 22%VAT
ü       Nabywca nieruchomości:
Rosiński Marek zam. Gzów 15, 96-128 Słupia
 
3.       Działka nr 144 o pow. 2,44 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 34506.
Cena wywoławcza nieruchomości 19 300,00zł netto.
ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
4.       Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha bez zabudowań obrębu Jeżów, KW 34506.
Cena wywoławcza nieruchomości 1 800,00zł netto.
ü       Przetarg zakończony wynikiem negatywnym, gdyż nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informację o wyniku przetargu wywiesza się w siedzibie właściwego Urzędu na okres 7 dni w przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu, albo w razie uznania skargi za niezasadną.
     
 


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (9 października 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (10 października 2007, 12:51:09)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (23 listopada 2007, 11:16:18)
Zmieniono: dopisano informacje o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1995

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij