Wykaz nieruch.przeznaczonych do sprzedaży

Znak: RGiFS.7224-1/1/07                                 Jeżów, dnia 20.08.2007r.
 
W Y K A Z           NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  SPRZEDAŻY  
          Na podstawie art.35 ust.1 i 2 oraz art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst -Dz.U.z 2004r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.)
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W

 p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i
że posiada do sprzedaży następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Jeżów ( bez zabudowań ) położone w Jeżowie, których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KW 34506 bez zabudowań :
 
1.       Działka nr 56)2 o pow. 7,49 ha  ;
-          cena nieruchomości stanowi 82 300,00 zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
2.       Działka nr 58 o pow. 0,85 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 9 200,00 zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
3.       Działka nr 62 o pow. 2,05 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 25 300,00,00 zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”i symbolem RZ jako tereny trwałych użytków zielonych oraz symbolem RI  jako tereny zieleni izolacyjnej.
-           
4.       Działka nr 66)3 o pow. 1,48 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 15 700,00zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
 
5.       Działka nr 135)1 o pow. 2,70 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 33 300,00zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”i symbolem RZ jako tereny trwałych użytków zielonych
6.       Działka nr 143)1 o pow. 4,19 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 46 300,00zł netto
-          Działki nr 38)2, 41, 44 i 49 w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem 9MRj jako tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy, jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych oraz symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
 
7.       Działka nr 144 o pow. 2,44 ha;
-          cena nieruchomości stanowi 19 300,00zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
 
8.       Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha
-          cena nieruchomości stanowi 1 800,00zł netto
-          w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jeżów oznaczona symbolem R jako tereny rolne przeznaczone do zagospodarowania rolniczego. Są to grunty rolne ( w tym tereny upraw polowych i plantacji, tereny pod obiektami związanymi z gospodarstwem rolnym), z dopuszczeniem lokalizacji nieuciążliwej zabudowy rolniczej, związanej z gospodarstwem rolnym, w tym siedlisk rolniczych oznaczonych symbolem „MR”.
 
 
Nieruchomości położone są przy drogach dojazdowych do pól połączonych z drogą wojewódzką Jeżów - Skierniewice, będącej jednocześnie granicą Jeżowa i wsi Krosnowa Nowa oraz gmin Jeżów i Słupia. Przy drodze gminnej usytuowane są zabudowania gospodarcze siedliska. Otoczenie działek to tereny użytkowane rolniczo.
 
 
     
 Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w zakupie oferowanej nieruchomości w trybie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej ustawy, winny w terminie do dnia 05 października 2007r. złożyć stosowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Ponadto zgodnie z art.3 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 z 2003r. poz.592)  w powołanym terminie muszą złożyć wniosek dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)       umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz była wykonywana co najmniej 3 lata, licząc od tej daty;
2)       nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.
Do wniosku należy ponadto dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków.
 
        W przypadku braku takich wniosków sprzedaż wyżej wymienionych nieruchomości dokonywana będzie w trybie publicznego przetargu ustnego, którego termin , miejsce i warunki sprzedaży zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (20 sierpnia 2007)
Opublikował: Halina Swaczyna (20 sierpnia 2007, 10:46:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2652

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij