Statut Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji

                                                           

                                                                     Załącznik  Nr.1 do Uchwały Nr. XVIII (123)2

                                                                                            Rady Gminy Jeżów z dnia 29.11.2000 rok

 

           S T A T U T Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji  w  Jeżowie.

 

                                              Rozdział I

                           Postanowienia ogólne

                                         § 1.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i  Rekreacji, zwany dalej ośrodkiem jest samorządową instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy w Jeżowie.

                                         § 2.

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

 a/ ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

 b/ niniejszego statutu

                                         § 3.

1. Siedzibą Ośrodka  jest budynek Urzędu Gminy.

2. Trenem działania ośrodka jest teren gminy Jeżow.

3. Ośrodek  może działać również na terenie województwa łódzkiego

    i całej Polski, a także poza granicami kraju

4. Rada Gminy jest organizatorem Ośrodka.

                                          § 4.

Ośrodek jest wpisany do  rejestru instytucji kultury prowadzony przez organizatora i posiada osobowość prawną.

 

                                              Rozdział II

                           Cele i zakres działania ośrodka

                                         § 5.

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnienie i promocja kultury lokalnej w kraju  i zagranicą

                                         § 6.

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1. Organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę.

2. Stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół  i klubów zainteresowań, sekcji, zespołów zespołów inne.

3. Organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów ,imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych.

4.Działalność instruktażowo-metodyczna.

5.Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie działalności bibliotecznej.

6.Prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej.

7. Prowadzenie kursów języków obcych,

8.Koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych.

9.Współdziałanie z instytucjami  i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalnych mieszkańców.

10.Nadzorowanie i organizowanie działalności rozrywkowo-rekreacyjnej.

                                        § 7.

Ośrodek przy wykonywaniu zadań współpracuje z organizacjami społecznymi działającymi na terenie działalności Ośrodka.

                                                                                                                                                                             

                                         Rozdział III

   Organy zarządzające i doradcze

                                      § 8.

1. Dyrektor Ośrodka powołany przez Zarząd Gminy zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2.Zwierzchnikiem Dyrektora jest Wójt Gminy.

3.Organizację wewnątrz Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Zarządu Gminy

4. Dyrektor Ośrodka może za zgodą Zarządu Gminy powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

5. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor Ośrodka.

6. Za zgodą Rady Gminy Ośrodek może powołać swoje oddziały.

 

                                        Rozdział  IV

                         Gospodarka Finansowa

                                           § 9.

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej w  § 2.

2. Działalność ośrodka jest finansowana z dotacji organizatora z dochodów własnych, ze środków, ze środków otrzymanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

3. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

     - prowadzenia warsztatów, szkoleń, kursów językowych, kursów fotograficznych, kursów tańca, prowadzenia pracowni specjalistycznych.

     - sprzedaży własnych wydawnictw,

     - organizacji imprez zleconych przez inne instytucje i zakłady,

     - wypożyczania sprzętu akustycznego, audio-wizualnego.

     - wynajem sali-kawiarni.

     - obsługi tablic ogłoszeniowych,

     - sprzedaży biletów na imprezy własne,

     - dzierżawy własnych pomieszczeń na działalność gastronomiczną.

     - usług reklamowych.

     - reklamowych innych usług związanych z działalnością statutową.

                                        § 10.

Ośrodek może prowadzić także inną niż kulturalna działalność w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystać na cele statutowe.

                                    Rozdział V

                     Postanowienia końcowe

                                       § 11.

Wszystkie zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie jego nadania.

                                       § 12.

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

                                                                                                   podpisał

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                          Krzysztof Orłowski.


Wytworzył: Barbarz Tracz (29 listopada 2002)
Opublikował: barbara tracz (17 grudnia 2004, 15:35:44)

Ostatnia zmiana: barbara tracz (17 grudnia 2004, 15:40:10)
Zmieniono: zmiana nazwy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4280

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij