drugi przetarg ustny na dzierżawę nieruchomości

Znak: RGiFS.6845.2.2018                                                       Jeżów, dnia 20.11.2018r.                

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
W   Ó   J   T     G   M   I   N   Y     J   E   Ż   Ó   W
                                                                  o g ł a s z a
drugi publiczny przetarg ustny na dzierżawę niżej wymienionych nieruchomości rolnych mienia komunalnego położonych na terenie Gminy Jeżów stanowiących własność Gminy Jeżów,  których stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej
KW  LD1B/00034506/7:
 Pierwszy przetarg przeprowadzony został w dniu 21.08.2018r.

OBRĘB  JEŻÓW

1. Działka nr 147)2 o pow. 0,14 ha;
      - w tym: RIVa – 0,02 ha, RIVb – 0,12 ha
      - Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego wynosi 0,63q pszenicy rocznie
      - Wadium wynosi 10,00 zł
      - Minimalne postąpienie wynosi 0,2q pszenicy

         Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1 o godz. 8ºº
         Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w podanej wysokości w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. na konto Urzędu Gminy w Jeżowie nr 20928810823911319120000030.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
         Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.
         Ze szczegółowym przebiegiem przetargu uczestnicy zostaną zapoznani przed jego rozpoczęciem.
         Informacje o warunkach i przedmiocie przetargu można uzyskać w pokoju nr 14 Urzędu Gminy w Jeżowie.
         Granice wydzierżawianych działek nie będą wznawiane geodezyjnie.
         Nie dopuszcza się do przedmiotowego przetargu dotychczasowych dzierżawców, którzy dopuścili się zwłoki z zapłatą czynszu co najmniej za dwa pełne okresy płatności i wg stanu na dzień 19 lipca 2018r. posiadają zaległości z tego tytułu.
    Umowa dzierżawy zawarta zostanie na okres od dnia 01 stycznia 2019r.
do dnia 30 września 2021r.

Czynsz płatny jest w dwóch ratach za każde półrocze oddzielnie w wysokości wynikającej z przemnożenia połowy ilości pszenicy przez cenę pszenicy obowiązującą w danym półroczu.
Rata czynszu dzierżawnego za II półrocze jest płatna w terminie do 28 lutego następnego roku wg cen pszenicy w tym półroczu i do 30 września za I półrocze wg cen pszenicy w tym półroczu. Czynsz płatny jest na konto Urzędu Gminy w Jeżowie Nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010.
Cenę pszenicy przyjmuje się na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy publikowanej przez GUS za każde półrocze roku kalendarzowego. Zmiana wysokości czynszu dzierżawnego dokonywana będzie w drodze Zarządzenia Wójta Gminy Jeżów.

    Nieruchomości wydzierżawia się z przeznaczeniem pod uprawy rolne. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych na nieruchomościach będących przedmiotem dzierżawy. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi 30 dni od dnia rozpoczęcia terminu obowiązywania umowy dzierżawy.


Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

infromacja o wyniku przetargu (208kB) pdf


Wytworzył: Wójt Gminy Jeżów (20 listopada 2018)
Opublikował: Halina Swaczyna (20 listopada 2018, 09:44:36)

Ostatnia zmiana: Halina Swaczyna (31 grudnia 2018, 09:53:14)
Zmieniono: dopisano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 114

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij