Uchwała nr II/14/06RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2006w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz .U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962; z 2006r.: Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 45, poz.319, Dz. U. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 187,poz.1381, Dz. U. Nr 170, poz.1217 i poz.1218) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr II/14/06
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie zmian w budżecie Gminy w 2006r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9, art. 51 ust. 2 oraz 57 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz .U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337) oraz art. 184, art. 187, art. 188, art.189, art. 196, art. 197 i art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami: z 2005r.: M.P. Nr 69, poz. 962; z 2006r.: Dz. U. Nr 169, poz.1420, Dz. U. Nr 45, poz.319, Dz. U. Nr 104, poz.708, Dz. U. Nr 187,poz.1381, Dz. U. Nr 170, poz.1217 i poz.1218) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr II/14/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 5 grudnia 2006r. (573kB) word

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 grudnia 2006, 14:18:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 990