Uchwała nr II/13/06RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2006w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2007 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, POZ.1337) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 pażdziernika 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :

Uchwała nr II/13/06
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, POZ.1337) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 pażdziernika 2006r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :


 

UCHWAŁA NR II/13/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 5 grudnia 2006r. (268kB) plik

                                                                                                       

Uchwałę Nr II/13/06 ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego Nr 414 z dnia 15 grudnia 2006r., poz.3269.

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 grudnia 2006, 14:13:52)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (5 stycznia 2007, 14:56:03)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1407