Uchwała nr II/12/06RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2006w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej dla celów podatku leśnego Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337) oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity : Dz.U. Z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz.1484, Nr 143, poz. 1199) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 25 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.( M.P. z 2006 r. Nr 74, poz. 746) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :

Uchwała nr II/12/06
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2006


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej dla celów podatku leśnego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz.220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz .U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 ; Dz. U. Nr 167, poz.1759 z 2005 r.: Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz.1457; z 2006r.: Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337) oraz art.4 ust.5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity : Dz.U. Z 2002 r. Nr 200, poz. 1682; ze zmianami z 2002 r. Dz.U. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Dz.U. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. Nr 179, poz.1484, Nr 143, poz. 1199) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 25 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.( M.P. z 2006 r. Nr 74, poz. 746) Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje :


 

UCHWAŁA Nr II/12/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 5 grudnia 2006r. (377kB) word

Załącznik nr 1 - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO (382kB) pdf

Załącznik nr 2 - DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY (417kB) pdf

                                                                                                    

Uchwałę Nr II/12/06 ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, Nr 414 z dnia 15 grudnia 2006r., poz.3268

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 grudnia 2006, 14:02:37)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (5 stycznia 2007, 14:53:36)
Zmieniono: dodano informację

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1702