Uchwała nr I/5/06RADY GMINY JEŻÓWz dnia 27 listopada 2006w sprawie: ustalenia liczby, rodzajów oraz liczebności stałych Komisji Rady Gminy Jeżów Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz.:1457 i 1459; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337) oraz § 16 ust.1 i 2 i § 84 ust.1 Uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie Statutu Gminy Jeżów Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr I/5/06
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 27 listopada 2006


w sprawie: ustalenia liczby, rodzajów oraz liczebności stałych Komisji Rady Gminy Jeżów

Na podstawie art. 21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Dz.U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.: Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005; Dz.U. Nr 172 poz. 1441; Dz. U. Nr 175, poz.:1457 i 1459; z 2006r.: Dz U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz.1337) oraz § 16 ust.1 i 2 i § 84 ust.1 Uchwały Nr V/31/03 Rady Gminy Jeżów z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie Statutu Gminy Jeżów Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


 

UCHWAŁA Nr I/5/06 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 27 listopada 2006r. (246kB) word

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (5 grudnia 2006, 14:56:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1199