Uchwała nr III/18/02RADY GMINY JEŻÓWz dnia 5 grudnia 2002w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) RADA GMINY JEŻÓW uchwala, co następuje:

Uchwała nr III/18/02
RADY GMINY JEŻÓW
z dnia 5 grudnia 2002


w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 8 i art. 40, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6, ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682) RADA GMINY JEŻÓW uchwala, co następuje:


  §1. 1.  Ustala się wzór formularza informacji o lasach składanych przez osobę fizyczną dla celów podatku leśnego-zgodnie załącznikiem nr 1.

     2.   Ustala się wzór formularza deklaracji  na podatek leśny-zgodnie  z załącznikiem nr 2.

  §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów.

  §3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa       

Łódzkiego.

  §4. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą  

obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

                                                                                PRZEWODNICZĄCY

 Rady Gminy Jeżów

   Krzysztof Orłowski   

załącznik nr 1 do uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Jeżow z dnia 5 grudnia 2002r. (42kB) word

załącznik nr 2 do uchwały nr III/18/02 Rady Gminy Jeżów z dnia 5 grudnia 2002r. (44kB) word  

 

metryczka


Opublikował: Maria Łyszkowicz (8 listopada 2004, 10:33:56)

Ostatnia zmiana: Maria Łyszkowicz (21 stycznia 2005, 09:26:23)
Zmieniono: dodano podpis

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2492