Uchwała nr XXI/158/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 27 listopada 2020w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2020 rokuNa podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/158/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Brzezińskiemu w 2020 roku

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, zm. poz. 1378) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXI/158/2020 (1310kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (27 listopada 2020, 16:03:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45