Uchwała nr XXI/157/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 27 listopada 2020w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXI/157/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 27 listopada 2020


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jeżów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713, zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1057), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XXI/157/2020 (5733kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (27 listopada 2020, 15:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42