Uchwała nr XX/152/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 6 listopada 2020w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/152/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 6 listopada 2020


w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX/152/2020 (4247kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 listopada 2020, 11:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 40