Uchwała nr XX/151/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 6 listopada 2020w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XX/151/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 6 listopada 2020


w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 983) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr XX/151/2020 (779kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 listopada 2020, 11:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 42