Uchwała nr XX/149/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 6 listopada 2020w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnegoNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 982) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/149/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 6 listopada 2020


w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 ( M.P. z 2020 r. poz. 982) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX/149/2020 (737kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 listopada 2020, 11:21:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 41