Uchwała nr XX/148/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 6 listopada 2020w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżów Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1495; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XX/148/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 6 listopada 2020


w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jeżów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 ze zm.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1495; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 471) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XX/148/2020 (693kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (13 listopada 2020, 11:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 35