Uchwała nr XIX/143/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 9 września 2020w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/93/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowejNa postawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XIX/143/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 9 września 2020


w sprawie zmiany Uchwały NR XIV/93/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie opłaty targowej

Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020r. poz. 1325 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1423), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XIX/143/2020 (701kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (14 września 2020, 13:35:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74