Uchwała nr XIX/142/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 9 września 2020w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65; ze zm. z 2020 r.: poz. 284, poz. 782) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XIX/142/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 9 września 2020


w sprawie wydzierżawienia nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 65; ze zm. z 2020 r.: poz. 284, poz. 782) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr XIX/142/2020 (617kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (14 września 2020, 13:33:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24