Uchwała nr XIX/140/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 9 września 2020w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami: z 2020r.: poz. 284, poz. 782) uchwala się, co następuje :

Uchwała nr XIX/140/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 9 września 2020


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 713) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zmianami: z 2020r.: poz. 284, poz. 782) uchwala się, co następuje :


Uchwała Nr XIX/140/2020 (559kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (14 września 2020, 13:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 24