Uchwała nr XIX/137/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 9 września 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020–2023Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XIX/137/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 9 września 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeżów na lata 2020–2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 6 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243, art. 244 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XIX/137/2020 (8054kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (14 września 2020, 11:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 27