Uchwała nr XVIII/134/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 29 lipca 2020w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomościNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 2, ust. 2a pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVIII/134/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6k ust. 1 pkt. 2, ust. 2a pkt. 5 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVIII/134/2020 (1327kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (5 sierpnia 2020, 13:13:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 66