Uchwała nr XVIII/131/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 29 lipca 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6j. ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020r. poz. 150, poz. 284, poz. 875), Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:

Uchwała nr XVIII/131/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 29 lipca 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6j. ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020r. poz. 150, poz. 284, poz. 875), Rada Gminy Jeżów uchwala, co następuje:


Uchwała Nr XVIII/131/2020 (1101kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (5 sierpnia 2020, 13:07:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80