Uchwała nr XVII/128/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy JeżówNa podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 r., poz.821), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/128/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022 dla Gminy Jeżów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz.713) oraz art.176 pkt 1 i art.179 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 r., poz.821), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/128/2020 (8508kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:53:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86