Uchwała nr XVII/126/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/126/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/126/2020 (3250kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:50:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98