Uchwała nr XVII/125/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/125/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150, poz. 284 i poz. 875), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/125/2020 (8362kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:48:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94