Uchwała nr XVII/124/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłatyNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6j. ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150 i poz. 284, poz. 875), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/124/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 6j. ust. 1 pkt 1 i art. 6k ust.1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r. poz. 150 i poz. 284, poz. 875), uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/124/2020 (1601kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:46:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108