Uchwała nr XVII/121/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/121/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Jeżów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeżów za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/121/2020 (1018kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:43:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81