Uchwała nr XVII/120/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 24 czerwca 2020w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rokNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVII/120/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 24 czerwca 2020


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695) uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVII/120/2020 (608kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (1 lipca 2020, 10:41:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87