Uchwała nr XVI/117/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 7 maja 2020w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy JeżówNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XVI/117/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 7 maja 2020


w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeżów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1579, Dz. U. z 2020 r., poz. 150, poz. 284), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach, uchwala się, co następuje:


Uchwała Nr XVI/117/2020 (5566kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (12 maja 2020, 14:31:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118