Uchwała nr XV/114/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 31 marca 2020w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/114/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 31 marca 2020


w sprawie: funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XV/114/2020 (642kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (9 kwietnia 2020, 10:11:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147