Uchwała nr XV/113/2020Rady Gminy Jeżówz dnia 31 marca 2020zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245, zm. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 284, poz. 374) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:

Uchwała nr XV/113/2020
Rady Gminy Jeżów
z dnia 31 marca 2020


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d), i) oraz pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 243, 258 ust. 1, 264 ust. 3 i 4, art. 266 ust. 1, art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm. z 2018 r. poz. 2245, zm. z 2019 r. poz. 1622, poz. 1649, poz. 284, poz. 374) Rada Gminy Jeżów, uchwala co następuje:


Uchwała Nr XV/113/2020 (1757kB) pdf

metryczka


Opublikował: Krzysztof Juraś (9 kwietnia 2020, 10:04:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164